Voor ontwikkelaars met visie voor duurzaamheid

W/E is vanaf het ontstaan in 1979 actief als adviseur bij de ontwikkeling van plannen voor duurzame nieuwbouw en nog vaker voor duurzame renovatie. De term duurzaam bouwen bestaat nog niet als W/E in 1984 in Goirle het allereerste ecologische demonstratieproject in Nederland opzet. W|E adviseert een serre over twee verdiepingen, lage temperatuur wandverwarming, gevelcollectoren, lokale verwarming, natuurlijke ventilatie en milieuverantwoord materiaalgebruik.

Meer dan 30 jaar ervaring en honderden projecten

Ruim 30 jaar later is onze kennis en ervaring verrijkt met honderden projecten waar we voor ontwikkelende partijen adviseerden over alle aspecten van duurzaamheid. Energiebesparing en duurzame energie zijn vanzelfsprekend speerpunten, maar wij verbinden dat graag met bewuste materiaaltoepassing en een goede kwaliteit van het binnenmilieu. Geen stapeling van losse maatregelen uit GPR- of BREEAM, maar conceptontwikkeling vanuit een met de opdrachtgever en andere betrokkenen geformuleerde visie op de opgave. Wij ambiëren dat de gebruikers zich hechten aan gerealiseerde projecten. Dat geldt voor gebouwen en gebieden, voor nieuwbouw en renovatie.

Ambitieus én pragmatisch

Wij zijn niet alleen ambitieus, maar ook pragmatisch. Dat betekent dat we ook met onze opdrachtgevers zoeken naar de financiële mogelijkheden voor duurzame oplossingen, bijvoorbeeld met subsidies of MIA financieringsvoordeel. Wilt u ook op een praktische en efficiënte manier aan de slag met de ontwikkeling van duurzame nieuwbouw of renovatieprojecten? W/E adviseurs ondersteunt u graag bij het bereiken van uw ambities.

Samen met W/E

Advies duurzaam bouwen en/of renoveren

Ontwikkeling duurzame gebouwconcepten

Begeleiding bij aanvraag subsidies of MIA

“Ik heb W/E adviseurs leren kennen als een zeer nauw bij het Green Planet betrokken bureau betreffende de GPR Gebouw en MIAVamil advisering. Het contact verliep uiterst plezierig, de aanpak was pragmatisch en de medewerkers waren ter zake kundig. Van ontwerp tot realisatie is er optimaal meegedacht om invulling te geven aan de opdracht zoals Green Planet deze aan W/E adviseurs heeft verstrekt.”

Edward DoortenOndernemer / Initiatiefnemer Green Planet

Onze diensten:

PROJECTADVIES

Of het nu gaat over een gebied, een gebouw, gebouwvoorraad of bouwproduct, onze adviseurs ondersteunen u met een technisch inhoudelijk projectadvies over duurzaamheid. Kenmerkend voor onze werkwijze is een integrale benadering, zodat u inzicht krijgt in de balans tussen milieuprestaties, kwaliteiten én toekomstwaarde van de opgave. Onze expertise ligt op de vakgebieden (duurzame) energie, bouwfysica, duurzaam bouwen en renoveren.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onze ervaringen uit de praktijk benutten we als ingrediënten voor onderzoek of ontwikkeling van hulpmiddelen. Met door ons uitgevoerd onderzoek krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de prestaties van gebouwen en systemen of in succes- en faalfactoren van verduurzamingsprocessen. Onze hulpmiddelen, zoals de GPR software, helpen u in uw eigen praktijk met het makkelijk hanteerbaar maken van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden.

PROCESONDERSTEUNING

Naast inzicht in de technisch inhoudelijke kant van duurzaam vastgoed draagt een heldere procesgang bij aan het bereiken van doelstellingen. Of het nu gaat om een visie, beleid aanbesteding of monitoring van duurzaamheidsaspecten, onze adviseurs  ondersteunen u bij het organiseren van processen binnen én buiten uw organisatie. Desgewenst trainen we uw team of besteden we extra aandacht aan communicatie. Onze kracht ligt in het meetbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar maken van duurzaamheid met aandacht voor de belangen van alle betrokkenen.