Basiscursus Circulair Bouwen

Contactpersoon
Maertijne Verweij
cursuscoördinator

Wil je leren over de achtergrond van circulair bouwen en de recente trends en ontwikkelingen op dit gebied? Wil je weten welke methoden en instrumenten ingezet kunnen worden om jouw projecten (meer) circulair te maken? Volg dan de Basiscursus Circulair Bouwen.

Wat ga je leren?

Tijdens de Basiscursus Circulair Bouwen maak je in één dag kennis met de theorie en praktijk van circulair bouwen en bespreek je met praktijkervaren docenten kansen en dilemma’s van circulair bouwen anno 2023 en de weg naar een circulaire bouweconomie in 2050. Daarnaast wordt wet- en regelgeving, begrippen zoals MKI, instrumenten en rekenmethoden uitgelegd en praktisch toegepast.

Cursusinhoud

Aan het begin van de cursus gaan we in op de brede begrippen duurzaamheid, duurzaam bouwen en de circulaire bouweconomie en bespreken we wat er speelt op het gebied van beleid, wet-, en regelgeving. De theorie van circulair bouwen wordt uitgebreid besproken: op welke gedachten is het gebaseerd, wat willen we met circulariteit bereiken en hoe kunnen we de doelen bereiken? We bespreken instrumenten die ingezet kunnen worden en gaan in op de kenmerken, beperkingen en hoe deze instrumenten worden toegepast in de bouwpraktijk.

In de middag werken we het thema circulariteit uit aan de hand van verschillende circulaire strategieën. Aan de hand van deze circulaire strategieën gaan we aan de slag om met circulaire proposities meerwaarde toe te voegen aan bouwprojecten en een hogere Circulair Prestatie van Gebouw te realiseren. Tijdens het laatste deel van de cursus kijken we naar de dilemma’s die er spelen om een circulaire bouweconomie tot strand te brengen. Hoe brengen we de energie-, en materiaaltransities met elkaar in evenwicht? Welke doelstellingen krijgen prioriteit? We bespreken welke knelpunten in de weg staan voor een grootschalige toepassing van circulair bouwen en hoe je daarmee kan omgaan. De gesprekken en discussies over het handelingsperspectief zorgen ervoor dat je na de cursus direct aan de slag kan met circulair bouwen.

Voorkennis

Voor deze cursus heb je geen specifieke voorkennis nodig. Deze cursus is geschikt voor professionals die basiskennis over circulair bouwen willen opdoen.

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven op loopafstand van het station van de betreffende plaats. Ruim voor de aanvang ontvang je bericht over de exacte locatie van de cursus. Als cursist neem je een eigen laptop mee en het cursusmateriaal wordt digitaal verstrekt. Voor optimale uitwisseling nemen er over het algemeen minimaal 4 en maximaal 12 cursisten deel aan deze cursus.

Wil je je inschrijven voor de Basiscursus Circulair Bouwen? Schrijf je dan in via het cursusportaal. Voor vragen kan je contact opnemen met Maertijne Verweij. Het hele cursusaanbod bekijken? Klik dan hier.