Cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen

Datum 9 & 30 juni
Voor wie? Professionals die willen leren een MPG berekening te maken
Kosten €400,- exclusief BTW
Contactpersoon
Maertijne Verweij
cursuscoördinator en officemanager

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ is opgesteld. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware. Tijdens de Cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen krijg je informatie over deze methodiek. Hoe verhoudt de milieuprestatie zich met duurzaam en/of circulair bouwen? Ook oefen je met het maken van een berekening en krijg je inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw. Je leert om te gaan met de (ontbrekende) materialen of producten in de NMD-database. We gaan ook in op de context en besteden onder andere aandacht aan de relatie met de EPG. Na afloop van de cursus weet je wat de MPG inhoudt en kun je een correcte berekening maken of controleren.

GPR Materiaal

Met GPR Materiaal maak je voor nieuwbouw snel en eenvoudig een milieuprestatieberekening van gebouwen (MPG). GPR is gevalideerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) voor het maken van MPG-berekeningen volgens de huidige Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ versie 3.0 en daarmee geschikt voor vergunning- en MIA-aanvragen. Tijdens de cursus wordt gewerkt met deze software.

iCircl
Fijne trainingen om in een korte tijd de essentie van de MPG te leren begrijpen en gebruiken.
Yaël Ben Basat Projectleider

Deel 1: Informatie

Duurzaam bouwen, circulair bouwen of milieubewust bouwen: ziet u door de bomen het bos nog? In het eerste deel van de cursus  wordt de methodiek op hoofdlijnen uitgelegd en in context geplaatst. Denk aan Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD), de bepalingsmethode en hoe het is georganiseerd. Ook geeft de docent inzicht in de software GPR Materiaal.

Deel 2: Berekenen

Het tweede deel wordt gestart met een opgave waarbij de deelnemers achterhalen wat de relatie en het verschil is tussen de MPG en de Milieu Kosten Indicator (MKI). Bij het berekenen van een MPG berekening dient u zich aan een aantal wetten en regels te houden. Weet u welke dit zijn? Dit deel wordt afgesloten met een opgave in de rekensoftware GPR Materiaal. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de milieuprestatie van een eigen ontwerp te beoordelen.

Deel 3: Analyseren

Nu u weet hoe u een MPG berekening maakt, wilt u vast weten hoe u het resultaat optimaliseert. Wat zijn grote vissen in een MPG berekening? Is de berekening compleet? Maar ook als u de berekening dient te controleren wilt u weten waar u aandacht aan dient te besteden. Zowel de theorie als de ervaringen uit de praktijk worden met u doorgenomen.

Waarom een cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen bij W/E?

W/E adviseurs stond aan de wieg van de ontwikkeling van de MPG, is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling hiervan en biedt met GPR Materiaal een door SBK en BZK gevalideerd rekeninstrumenten voor berekening van de milieuprestatie van gebouwen.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de Cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen? Schrijf je dan in via de website van onze GPR Software.