duurzaam renoveren

Onze cultuur

duurzaam renoveren

Gedreven mensen die energie krijgen van vakinhoudelijk bezig zijn, en die best wat minder bescheiden mogen zijn.

Inhoudelijk werk in vrijheid
Bij Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen werken gedreven mensen die energie krijgen van vakinhoudelijk bezig zijn en het ontwikkelen van kennis, nieuwe methoden en technieken voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het zijn veelal sterk autonome mensen, die ook mensgericht zijn. W/E’ers zijn bescheiden en trots, en mogen best meer open zijn over de mooie onderzoeken en projecten die zij doen en hebben gedaan. Medewerkers hebben veel eigen ruimte, vrijheid in werken en eigen verantwoordelijkheid. Dit komt ook door de platte organisatie met korte lijnen en flexibiliteit in eigen agenda en werkzaamheden.

Externe oriëntatie
W/E adviseurs is een sociale onderneming, met als doel: impact maken. De stichting W/E adviseurs is financieel zelfvoorzienend en niet afhankelijk van giften en subsidies. Dat maakt dat W/E niet een puur commercieel onderzoeks- en adviesbureau is, maar wel markt- en klantgericht moet werken en zakelijk naar de organisatie en haar activiteiten moet kijken.

Mede-eigenaarschap
De organisatie heeft kenmerken van een coöperatief model. Het bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen. Periodiek heeft W/E een Algemeen Medewerkers Overleg om samen te spreken over onze organisatie en over beleid en om samen beslissingen voor de toekomst te nemen. De onderneming is fair naar iedereen, transparant en is zich – uiteraard – bewust van haar ecologische voetafdruk.

Innovatie
We zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid belonen in aanbestedingen, het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, en circulair bouwen. W/E adviseurs heeft een brede kennis en kunde in huis, met planadviseurs en bouwkundig adviseurs voor verschillende markten binnen de bouwketen, onderzoekers en softwareontwikkelaars. Het innovatieve karakter van W/E maakt dat alle medewerkers het vertrouwen en de middelen krijgen om te experimenteren, fouten te maken en verbeteringen door te voeren in en om de hele organisatie. Continu jezelf proberen te verbeteren.

Persoonlijke ontwikkeling
Als kennisintensieve organisatie vinden wij persoonlijke ontplooiing van groot belang en daar is voldoende ruimte voor. Elk jaar spreken medewerkers in een Personal Commitment Statement af wat zij willen bereiken en hoe. Centraal staat het projectmatig werken. Samen met collega’s, opdrachtgevers en partners resultaat neerzetten, is een belangrijk onderdeel van het werk.