Dit is een verborgen pagina op www.w-e.nl. Alleen jij en jouw collega's weten van het bestaan. Hieronder vind je de link naar een vragenlijst ten behoeve van een projectevaluatie met de klant.

De vragen bieden ook een leidraad voor het gesprek. Laat de klant niet zelf deze vragen invullen, maar begeleid deze in het gesprek langs de vragen, waarbij jij de antwoorden in Survey Monkey typt. De vragenlijst begint met een aantal vragen die jij zelf kunt invullen, vermoei daar de klant beter niet mee. Deze vragen gaan over projectnaam, projectnummer, NAW-gegevens van de klant, enz.

Dit is de link naar de enquête in Survey Monkey: https://nl.surveymonkey.com/r/VQ3W72V

De resultaten van de enquête worden per markt en – na consolidatie – organisatie breed vastgelegd en kunnen periodiek worden gerapporteerd.