W/E berekent duurzaamheid onderwijsgebouwen voor RVO

Opdrachtgever RVO Nederland
Rol van w/e adviseurs W/E adviseurs heeft in opdracht van de RVO de prestaties op duurzaamheid doorberekend van vier recent gerealiseerde, duurzame onderwijsgebouwen.
Contactpersoon
John Mak
senior adviseur

W/E adviseurs heeft in opdracht van de RVO de prestaties op duurzaamheid doorberekend van vier recent gerealiseerde, duurzame onderwijsgebouwen. Het eindrapport ‘Duurzaamheidsprestaties onderwijsgebouwen MJA – Van EPG & MPG naar DPG & Circulair’ heeft RVO op zijn website gepubliceerd. De resultaten zijn interessant voor alle partijen die met de overheid Meerjarenafspraken (MJA’s) hebben gemaakt. Het eindrapport bevat ook handvatten voor het Rijksbeleid, dat zowel gericht is op een energieneutrale gebouwde omgeving als op een bouwsector die geheel circulair moet worden.

EPG en MPG

Om prestatie-eisen te stellen aan het energie- en materialengebruik van gebouwen zijn apart voor energie en voor materialen rekenmethoden beschikbaar; respectievelijk de EPG en de MPG. In het TKI Energo-project KIEM (‘Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie en Milieu’) is een aanpak ontwikkeld om de resultaten van EPG en MPG te combineren tot één indicator, de DuurzaamheidsPrestatie van Gebouwen, afgekort DPG. Deze methodiek is toegepast om de vier onderzochte onderwijsgebouwen te beoordelen op integrale duurzaamheid. De DPG is ingebouwd in de rekentool GPR Gebouw, en daarmee te gebruiken als hulpmiddel om te onderzoeken welke ontwerpkeuzes de milieubelasting minimaliseren van gebouwen bij nieuwbouw en renovatie.

 HBO en universitair, nieuwbouw en renovatie

Vanuit de Meerjarenafspraken voor HBO’s en voor universiteiten ontstond belangstelling voor deze methodiek en de toepassingsmogelijkheden bij onderwijsgebouwen. Om hierin inzicht te krijgen heeft RVO aan WE adviseurs opdracht gegeven vier recent gerealiseerde, duurzame onderwijsgebouwen door te rekenen: twee gebouwen voor het HBO en twee voor het universitair onderwijs. In beide gevallen een nieuwbouwproject en een renovatie van een bestaand gebouw.

Ook de prestaties van de vier gebouwen op circulariteit is verkend in deze studie.
John Mak
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs legt met haar onderzoek de basis voor duurzame ontwikkeling. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig