W/E adviseurs coördinator en penvoerder TKI-KIEM

TKI-KIEM
Rol van w/e adviseurs Penvoerder en projectcoördinator
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur
TKI-KIEM

TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, ook in relatie met Total Costs of Ownership. De methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.

TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, ook in relatie met Total Costs of Ownership. De methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.

Het TKI-KIEM consortium bestaat uit een breed aantal organisaties:

  • Onderzoekspartners: TUD-Faculteit Bouwkunde, W/E adviseurs, SBK, IMd Raadgevend Ingenieurs;
  • Bouwproductenindustrie: St Gobain/Raab-Karcher, Rockwool, CRH Europe-Sustainable Concrete Centre;
  • Brancheorganisaties: Bouwen met Staal (Bms), Bond van Fabrikanten van Betonproducten, Nederlandse Vereniging Toelevering Bouw (NVTB), OnderhoudNL, Bond van Nederlandse Architecten, Aedes;
  • Corporaties: Portaal, De Alliantie, Ymere, GroenWest, Rochdale, Woonbron, Provides, WonenBrebrug
    Aannemers en onderhoudsbedrijven: Heijmans, Rutges Vernieuwt, Talen, Hagemans, Smits, Hurks, Willems, Burgers van der Wal, Vastbouw, Van Wijk, Weijman.

W/E adviseurs is penvoerder en coördinator van het project. Een klankbordgroep helpt het draagvlak te borgen. Leden zijn onder andere Ministerie BZK, RVO Bouwend Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. TKI-KIEM wordt mede gefinancierd vanuit TKI-EnerGO, de Topsector Energie en Gebouwde Omgeving.

TKI EnerGO heeft als doel: innovatie versnellen voor de ontwikkeling en toepassing van energiebesparing en duurzame energie opwekking in de gebouwde omgeving in Nederland en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk maken.

TKI-KIEM
Levenscyclus van gebouwen
TKI-KIEM
TKI-KIEM bijeenkomst
TKI-KIEM
onderschrift
Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor organisaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig