Rekenmodel OEI – Optimale Energie Infrastructuur

Rekenmodel Optimale Energie Infrastructuur
Opdrachtgever Agentschap NL
Rol van w/e adviseurs De inhoudelijke (door)ontwikkeling van OEI, de integratie van EPN/energielabelberekeningen met EMG en Uniforme Maatlat en de realisatie van het softwarepakket.
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur
Rekenmodel Optimale Energie Infrastructuur

Rekenmodel OEI staat voor Rekenmodel  Optimale Energie Infrastructuur en is een model voor het maken van gedetailleerde berekeningen van de energetische en financiële situaties op woning-, wijk- en locatieniveau. Ook CO2-emissies en de EPL komen terug in de resultaten. In OEI zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de EMG (Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau) en de Uniforme Maatlat. Voorafgaand, kan met het Afwegingskader Locaties een eerste inventarisatie gemaakt kan worden van de (duurzame) energieopties voor bouwlocaties.

Voor Agentschap NL verzorgde W/E adviseurs zowel de inhoudelijke (door)ontwikkeling van OEI, de integratie van EPN/energielabelberekeningen met EMG en Uniforme Maatlat en de realisatie van het softwarepakket.

Rekenmodel Optimale Energie Infrastructuur

Met de EPN- en energielabelberekeningen als uitgangspunt (isolatiegraad thermische schil, energievoorziening) aangevuld met kenmerken van (de)centrale energieopwekkers, toont het model o.a. de kosten, het energieverbruik, de CO2-emissie en de EPL  Energie Prestatie op Locatie. Het OEI-model kan worden toegepast op bouw- en herstructureringslocaties voor nieuwbouw en bestaande bouw, en voor zowel woningen als utiliteitsbouw.

Meer informatie? Bekijk de brochure.

Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor organisaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig