OPSCHALER Open Platform Voor Smart Data

OPSCHALER
Rol van w/e adviseurs Ontwikkelen van methoden
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur
OPSCHALER

Voor gebouweigenaren die willen investeren in energiebesparende maatregelen is het nog steeds moeilijk om een goed beeld te krijgen van de werkelijk te verwachten besparing in hun specifieke situatie. De meeste besparingsadviezen gaan uit van een genormeerd gebouwgebruik en houden geen rekening met het werkelijke gebruik.

Slimme meters maken verbruiksgegevens beter toegankelijk

Met de komst van de slimme energiemeters komt er een groot reservoir aan werkelijke verbruiksgegevens beschikbaar. Echter, de energieverbruiksdata zoals geregistreerd door netbeheerder zijn – vanwege privacy-eisen – momenteel alleen openbaar toegankelijk na aggregatie op postcode-6 niveau en gesommeerd over een periode van enkele maanden of een jaar. Hierdoor is het maar beperkt mogelijk om deze data in te zetten om besparingsadviezen betrouwbaarder te maken en het energiegebruik en energieopwekking op verschillende schaalniveaus te optimaliseren.

Methode voor ontsluiting energiegebruiksdata

In het OPSCHALER project werken TU Delft, Enexis, W/E adviseurs, DEMO Consultants, Almende, Huygen Installatie Adviseurs en De Haagse Hogeschool samen om methoden en diensten te ontwikkelen, gebaseerd op software agents, voor ontsluiting van energiegebruiksdata op verschillende aggregatieniveaus (plaats en tijd), zodanig dat privacy bescherming betreffende woninggebruikers gegarandeerd kan worden. Deze data-aggregatiemethoden zullen het mogelijk maken dat de informatie m.b.t. werkelijk energieverbruik kan worden ingezet voor sterk verbeterde adviezen over het potentieel en de effectiviteit van besparingsmaatregelen op woningniveau en op wijk- of voorraadniveau. Ook wordt het dan beter mogelijk om informatie uit andere databestanden (BAG, Energielabel, SHAERE, WOoN) te koppelen aan energieverbruiksgegevens voor een verrijkt inzicht in de werkelijke energieprestatie van gebouwen.

Producten voor advies, asset management en data transacties

Op basis van de methoden ontwikkeld in OPSCHALER worden producten en diensten ontwikkeld waarin energieverbruiksdata vanuit een open data platform worden ingezet ter ondersteuning van:

Het project heeft een looptijd van drie jaar. Een groot deel van de ontwikkelde kennis en methoden zal publiek beschikbaar komen.

Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs legt met haar onderzoek de basis voor duurzame ontwikkeling. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig