W/E adviseurs ontwikkelt methodiek CO₂-monitoring materiaalgebruik

CO₂-monitoring materiaalgebruik
Opdrachtgever Woningcorporatie GroenWest
Rol van w/e adviseurs Methodiek ontwikkeling en advies
Contactpersoon
Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur
CO₂-monitoring materiaalgebruik

De verduurzamingsopgave in Nederland is enorm. Niet alleen nieuwbouw moet duurzaam, ook bestaande bouw moet verduurzaamd worden. W/E adviseurs helpt woningcorporatie GroenWest met een methodiek voor CO₂-monitoring van hun materiaalgebruik. Doel is een balans te vinden tussen energie- en materiaalgebruik.

Op welk moment kiest een corporatie voor sloop en nieuwbouw, en wanneer loont het, qua CO₂ -emissies, om een bestaande woning te verbeteren naar een B-label woning? Niet alleen het terugdringen van energiegebruik in de woning is belangrijk. Zodra je bijvoorbeeld zonnepanelen toepast, stijgt de CO₂ -emissie door materiaalgebruik.

Koploper

“GroenWest is een koploper op het gebied van verduurzaming” vertelt Egbert Kunst, strategisch adviseur. “We hebben W/E adviseurs en Trecodome gevraagd om een methodiek te ontwikkelen waarmee de CO₂-emissie door zowel energie- als materiaalgebruik voorspeld en gemonitord kan worden”. De methodiek sluit ook aan op de RGS-werkwijze (resultaatgericht samenwerken).

Op weg naar 100% circulair met methodiek CO₂-monitoring materiaalgebruik

Doel is het vinden van een goede balans tussen energie- en materiaalgebruik, het stimuleren van duurzaam materiaalgebruik en bevorderen van circulariteit. En het helpt mee om de overheidsdoelstellingen te behalen: terugdringen van gebruik mineralen, fossiele grondstoffen en metalen. In 2030 moet de bouw vijftig procent minder grondstoffen gebruiken ten opzichte van 1990. In 2050 is honderd procent circulair bouwen de norm.

Realistisch beeld door pilotstudies

GroenWest gaat de ontwikkelde methodiek voor CO₂-monitoring van materiaalgebruik komend voorjaar inzetten in pilotprojecten met ketenpartners Hemubo, Rutges, Smits Vastgoedzorg, Weijman, Talen en Coen Hagedoorn. Zij hanteren de RGS-werkwijze, waarbij de onderhoudsbedrijven adviseren over de slimste onderhoudsaanpak.

Met de methodiek worden variantenstudies gemaakt. Daarin worden voorspellingen gedaan voor CO₂-emissies door energie- en materiaalgebruik. Ook kan met de methodiek de werkelijke CO₂-emissie van onderhoudsingrepen gemonitord worden. Atriensis geeft inzicht in de werkelijke CO₂-emissie door energiegebruik en W/E adviseurs verrijkt de gegevens met de werkelijke CO₂ door materiaalgebruik. Hiermee ontstaat dus een compleet en realistisch beeld.

CO₂-monitoring materiaalgebruik
Woningen van GroenWest

Aansluiting op landelijk beleid

De Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken concludeerde eerder al dat de enorme verduurzamingsopgave het best gefaseerd kan worden uitgevoerd, waarbij het belangrijk is te sturen op de verlaging van het werkelijk energiegebruik én op CO2-uitstoot (zowel door energiegebruik als door materiaalgebruik).

De methodiek voor CO₂-monitoring van materiaalgebruik vormt één van de bouwstenen voor het CO2-Kompas van de Leercirkel RGS. Deze sluit aan bij de RGS werkwijze zoals die ondersteund wordt door Onderhoud NL, Aedes en stichting RGS.

Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig