Utrechtse corporaties aan de slag met de Renovatieversneller

Utrechtse Renovatieversneller
Opdrachtgever Regioplatform Woningcorporaties Utrecht
Locatie Provincie Utrecht
Rol van w/e adviseurs Opstellen van beslisbomen voor het kiezen van duurzame renovatieopties.
Contactpersoon
Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur
Utrechtse Renovatieversneller

Vijf Utrechtse corporaties en negen vastgoed onderhoudspartijen zetten recent hun handtekening onder de eerste samenwerkingsovereenkomst van De Renovatieversneller. De co-makingalliantie, waarbij  corporaties uit Regioplatform Woningcorporatie Utrecht (RWU), vastgoedonderhoudsbedrijven, installateurs en de provincie Utrecht zijn aangesloten, kan hiermee als eerste rekenen op gerichte begeleiding vanuit het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller. Dit in het kader van versnelling en opschaling in de sociale woningrenovatie in de provincie.

De RWU-samenwerking is anderhalf jaar geleden gestart. Met Octo ontwikkelden ze een beeldherkenningstool die helpt om efficiënt in kaart te brengen welke woningen uit de voorraad  renovatie nodig hebben. Aan deze tool zijn verschillende beslisbomen gekoppeld die helpen een duurzame keuze te maken bij renovatie ingrepen. W/E adviseurs verzorgt de koppeling van de materiaal gerelateerde CO2-uitstoot van de ingrepen in de beslisbomen, op basis van de integrale milieu-impact (MPG/NMD).  Met deze tools kan er een variantenstudie in één dag geproduceerd worden. Arthur Lippus, is vanuit Kwartiermakers voor de Bouw verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van het project en geeft in onderstaande video een uitgebreide uitleg over de samenwerking en totstandkoming van het project.

Van beeldherkenningstool tot beslisboom 

Hoe werkt zo’n proces van beeldherkenningstool tot beslisbomen? In de afbeelding staan de stappen in het traject weergegeven voor de Utrechtse Renovatieversneller.

 

Utrechtse Renovatieversneller

Co-makers Utrechtse Renovatieversneller aan het woord

Rob Withaar, Commercieel directeur Talen Vastgoedonderhoud  is als één van de co-makers nauw betrokken bij het project. Hij vertelt in het onderstaande interview over hoe het project ontstond en hoe het verder liep. Ook geeft W/E adviseur Elianne Paulussen toelichting over hoe de uitwerkingen van de beslisbomen tot stand kwam.

W/E adviseurs · Beeldherkenning en beslisbomen maken duurzaam renoveren effectief en efficiënt
Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig