Advies duurzame renovatie, bouwfysica Apollo House

renovatie Apollo House
Opdrachtgever Allen & Overy
Locatie Amsterdam
Rol van w/e adviseurs W/E stelde voor de renovatie een duurzaamheidsconcept op, waarmee een gezond en comfortabel binnenklimaat is gecombineerd met een forse stap in energiebesparing (van energielabel G naar A).
Contactpersoon
Cees Leenaerts
senior adviseur
renovatie Apollo House

Het Apollo House voldeed niet meer aan de eisen en –wensen van de gebruiker omdat de installaties sterk verouderd waren. Na renovatie van het Apollo House dient het gebouw weer te voldoen aan de ruimtelijke, technische, beeld- én milieu-eisen van Allen & Overy. W/E stelde voor de renovatie een duurzaamheidsconcept op, waarmee een gezond en comfortabel binnenklimaat is gecombineerd met een forse stap in energiebesparing (van energielabel G naar A).

Isolatie op nieuwbouwniveau en bodemenergie

Centraal in het energieconcept staan een goed casco met isolatie op nieuwbouwniveau, en gebruik van energie uit de bodem. Het kantoorgebouw wordt voorzien van een warmtepompsysteem, dat gevoed wordt vanuit een warmte-/koudeopslag in een watervoerende laag in de bodem. Dit systeem levert duurzame koude en warmte via stralingsplafonds en luchtbehandeling.

renovatie Apollo House
renovatie Apollo House

Ventilatie-afvoerlucht als warmtebron

Met energiezuinige kunstverlichting en warmteterugwinning uit ventilatie-afvoerlucht wordt het energiegebruik verdergaand verminderd. Het binnenklimaat in de kantoorvertrekken wordt verder verbeterd door adequate buitenzonwering en individuele regelbaarheid van licht, lucht en warmte.

Bekijk het GPR Gebouw resultaat van de duurzame renovatie van het Apollo House.

Over het Apollo House

Allen & Overy is gehuisvest in het Apollo House in Amsterdam, in 1939 gebouwd voor de Rijksverzekeringsbank (RVB), naar een ontwerp in functionalistische stijl van de architect D. Roosenburg. Het kantoorgebouw is diagonaal geplaatst op een rechthoekig kavel gelegen aan het kruispunt tussen de Apollolaan en de Stadionweg in het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid in een rustige en groene wijk met overwegend (monumentale) woningbouw. Het kantoorgebouw bestaat uit een hoogbouw kantoorvleugel van 9 verdiepingen en circa 35 meter hoog bekleed met witte tavertinplaten. Om deze hoogbouw is een 3 verdieping tellend ringgebouw geplaatst van circa 10 meter met daaronder een parkeergarage.

Meer informatie? Neem contact op met Cees Leenaerts of Gerben Schuurman.

Cees Leenaerts
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor organisaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig