W/E levert expertise en ervaring internationaal project IEA EBC

IEA EBC

Stichting W/E adviseurs neemt sinds 2017 deel aan een bijzonder samenwerkingsproject: het International Energy Agency (IEA). W/E levert input aan het programma IEA EBC Annex 72. Dat richt zich op ‘Life Cycle Assessment of Buildings’ en heeft als doel kennis en ervaring uitwisselen op internationaal niveau.

Naarmate het energieverbruik van gebouwen kleiner wordt – tot nul of dat woningen zelfs energieopwekkend zijn – speelt de milieu-impact van gebruikte materialen in gebouwen relatief een steeds belangrijkere rol. ‘Embodied CO2′ en ’embodied energy’ zijn begrippen die hierbij aan de orde worden gesteld.

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG )

Vanuit het besef dat materialen een belangrijke bijdrage leveren aan de footprint van een gebouw, is in Nederland de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) ontwikkeld. Een evaluatiemethode die volledig is gebaseerd op de LCA-methodiek. Nederland is in dit opzicht wereldwijd een voorloper, want nog geen enkel andere land kent een wettelijk verankerde (en verplichte) beoordeling van de milieuprestatie van de materialen in een gebouw.

Pioniersrol W/E

W/E adviseurs heeft vanaf het allereerste begin een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de MPG-methodiek en de bijbehorende rekeninstrumenten (zoals GPR Gebouw). Mede dankzij die pioniersrol en de opgebouwde ervaring is W/E gevraagd Nederlandse expertise en praktijkervaring in te brengen in de IEA EBC Annex 72-expertgroep.

Het IEA EBC Annex 72 is een vijfjarig programma en beoogt:

  • Een gedeelde methodologie voor Life Cycle Assessment van gebouwen te ontwikkelen
  • Benchmarks voor LCA-resultaten over gebouwen op te stellen
  • Een aantal case-studies uit te werken
  • Richtlijnen LCA-databases op te stellen.

W/E wil ook een methodologische onderbouwing ontwikkelen die gericht is op circulair bouwen, als strategie om de milieu-impact van gebouwen te verlagen. W/E ontvangt voor haar inbreng financiële steun vanuit RVO.

Meer informatie

Heeft u vragen over IEA EBC Annex 72 of andere (internationale) onderzoeken op het gebied van duurzaamheid? Neem contact op met Erik Alsema of David Anink, senior adviseurs van W/E.