W/E adviseurs coördinator en penvoerder TKI-KIEM

logo TKI-KIEMTKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, ook in relatie met Total Costs of Ownership. De methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.

TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, ook in relatie met Total Costs of Ownership. De methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.

Het TKI-KIEM consortium bestaat uit een breed aantal organisaties:

  • Onderzoekspartners: TUD-Faculteit Bouwkunde, W/E adviseurs, SBK, IMd Raadgevend Ingenieurs;
  • Bouwproductenindustrie: St Gobain/Raab-Karcher, Rockwool, CRH Europe-Sustainable Concrete Centre;
  • Brancheorganisaties: Bouwen met Staal (Bms), Bond van Fabrikanten van Betonproducten, Nederlandse Vereniging Toelevering Bouw (NVTB), OnderhoudNL, Bond van Nederlandse Architecten, Aedes;
  • Corporaties: Portaal, De Alliantie, Ymere, GroenWest, Rochdale, Woonbron, Provides, WonenBrebrug
    Aannemers en onderhoudsbedrijven: Heijmans, Rutges Vernieuwt, Talen, Hagemans, Smits, Hurks, Willems, Burgers van der Wal, Vastbouw, Van Wijk, Weijman.

W/E adviseurs is penvoerder en coördinator van het project. Een klankbordgroep helpt het draagvlak te borgen. Leden zijn onder andere Ministerie BZK, RVO Bouwend Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. TKI-KIEM wordt mede gefinancierd vanuit TKI-EnerGO, de Topsector Energie en Gebouwde Omgeving.

Meer informatie? Ga naar tki-kiem.nl of neem contact op met Erik Alsema: alsema@w-e.nl, 030 – 677 8761

logo tki-energo

TKI EnerGO heeft als doel: innovatie versnellen voor de ontwikkeling en toepassing van energiebesparing en duurzame energie opwekking in de gebouwde omgeving in Nederland en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk maken.

diagram levenscyclus van gebouwen WE adviseurs TKI KIEM
foto sessie TKI KIEM