SmartTrans helpt gemeenten slimme routekaart naar aardgasvrije wijken te maken

De Universiteit van Utrecht, stichting W/E adviseurs en de gemeenten Breda en Nijmegen zijn het project SmartTrans gestart: ‘Draagvlak voor de transitie naar aardgasvrije wijken op basis van slimme en flexibele routekaarten’. Het project is onderdeel van het nationale onderzoeksprogramma Topsector Energie. SmartTrans helpt gemeenten en betrokkenen slimme routekaarten te maken, naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Bovendien realiseert het een groter draagvlak voor maatregelen en investeringen die daarvoor nodig zijn. Het project wordt in Utrecht, Breda en in Nijmegen uitgevoerd.

In ‘Transitie naar duurzaam’ onderschrijft het kabinet dat men keuzes over het inrichten van de warmtevoorziening het best op lokaal niveau kan maken. Kabinet, gemeenten en corporaties zijn het erover eens dat de gebouwde omgeving in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Gemeenten hebben daarom afgesproken in 2020 een planning klaar te hebben hoe de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Corporaties willen al dit jaar een routekaart hebben.

Waarom SmartTrans?

De technische oplossingen voor een aardgasvrije gebouwde omgeving zijn in grote lijnen bekend. Maar een oplossing kiezen, blijkt in de praktijk weerbarstig: gemeenten moeten concrete keuzen maken, terwijl bijvoorbeeld de kosten onzeker zijn en er nog geen draagvlak is.

Verandering levert weerstand en onzekerheden op. Die leiden vaak tot besluiteloosheid. SmartTrans helpt gemeenten en betrokkenen slimme routekaarten te maken, naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Bovendien realiseert het een groter draagvlak voor noodzakelijke maatregelen en investeringen voor de energietransitie in bestaande wijken.

Hoezo ‘slimme’ routekaart?

De basisingrediënten voor een slimme routekaart worden gebaseerd op input van twee pilotgemeenten (Breda en Nijmegen) en feedback van stakeholders. Voorbeelden van basisingrediënten:

  • Tijdspad vastleggen dat je kunt monitoren;
  • Criteria vaststellen: in welke volgorde pak je de wijken aan?
  • Synergie zoeken;
  • Potentiële weerstand pareren en condities zoeken voor draagvlak;
  • Flexibiliteit inbouwen (proces, tijd, ruimte);
  • Haalbaarheid deadlines koppelen aan aanpassen randvoorwaarden.

Wat doet SmartTrans?

Als start worden lopende initiatieven en tools geïnventariseerd: Wat werkt en wat niet? Hiervoor wordt het Technologisch Innovatiesysteem (TIS) gebruikt. TIS biedt handvatten om de samenhang van problemen in een innovatiesysteem (zoals de renovatie van bestaande gebouwen) beter te begrijpen. Bovendien wordt TIS als interventietool ingezet.

De (met deze methodiek ontwikkelde) procesaanpak wordt toegepast op de twee pilotgemeenten Breda en Nijmegen. De kennis uit de pilots wordt aangevuld met inzichten en leerervaringen uit lopende initiatieven.

Resultaat

SmartTrans biedt een (in de praktijk geteste) procesaanpak en evaluatiemethode. Gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerde methodiek. Gemeenten kunnen als resultaat met stakeholders een slimme routekaart maken voor de transitie naar aardgasvrije wijken.

Deelnemers

Uitvoerders zijn: Universiteit van Utrecht (Copernicus Instituut), stichting W/E adviseurs en de gemeenten Breda en Nijmegen.

De Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie, de energiebedrijven Enexis, Alliander, EnNatuurlijk en de corporaties Wonenbrebrug, Alleewonen en Laurentius ondersteunen de uitvoering.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie

Het SmartTrans-project is onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-E) en gericht op het vergroten van kansen om maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties daadwerkelijk te realiseren.

Vragen?

Neem contact op met onze adviseur Erik Alsema.

SmartTrans - Draagvlak energietransitie aardgasvrije wijken
SmartTrans - Draagvlak energietransitie aardgasvrije wijken
SmartTrans-Draagvlak-energietransitie-wijken.pdf
453.5 KiB
1491 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.