Hier is een gedeelte van het flatgebouw los gezaagd. Het wordt in zijn geheel uit het casco gehesen.

Kun je de materialen van een oude jaren ’60 flat circulair hergebruiken? Met deze vraag ging HEEMwonen in Kerkrade aan de slag. Daar staan hoogbouwflats die door de bevolkingskrimp niet meer nodig zijn. De corporatie heeft hier, samen met 11 andere organisaties in het project SUPERLOCAL, verschillende technieken gebruikt, waaronder zelfs het uitzagen van drie casco’s uit het flatgebouw.

W/E adviseurs heeft onderzoek gedaan naar de milieuwinst bij de ‘best proven techniques’ van het project, en ook naar de vraag hoe demontabel de nieuw te bouwen proefwoningen zijn.

Bevolkingskrimp

In Kerkrade stonden tot kortgeleden een aantal hoogbouwflats, eigendom van HEEMwonen. Gebouwd tijdens de woningnood van de jaren ’60, voldoen deze flats niet meer aan de wensen van de moderne tijd. Bovendien ligt Kerkrade in Parkstad, een gebied waarvoor de komende 30 jaar een bevolkingskrimp van 27% wordt verwacht. Om leegstand te voorkomen, en om de flats te moderniseren, heeft HEEMwonen samen met 11 andere organisaties het initiatief genomen om SUPERLOCAL Super Circular Estate op te zetten, waar de EU financiële steun voor geeft.

Circulaire gebiedsontwikkeling

De ambitie van SUPERLOCAL is het circulair hergebruiken van de materialen van de hoogbouwflats in het gebied ten behoeve van nieuwe gebiedsontwikkeling: er komen circa 130 nieuwe woningen en het gebied wordt opnieuw ingericht. Hiermee wil SUPERLOCAL een kwalitatief hoogstaande omgeving creëren waar de oude bewoners van de flats weer met plezier kunnen gaan wonen.

Testcases

Maar wat is de beste manier om materialen van oude flats circulair te hergebruiken? Om hier achter te komen, heeft HEEMwonen vier testcases gebouwd: eerst een expogebouw, en daarna drie circulaire proefwoningen. Doel is om de circulaire proefwoningen voor ten minste 90% te bouwen uit hergebruikt materiaal uit de flats. Nieuwe materialen die worden toegepast zijn bio-based.

Het expogebouw  is gemaakt van drie uitgehesen casco’s uit de flats, ter grootte van een kwart appartement. In de circulaire proefwoningen liggen de ambities nog hoger. Ze zijn gemaakt van uit de flat gehesen casco’s, maar worden ook aangevuld met van gerecycled beton op locatie geperste stenen, vrijgekomen hout uit de flats en biobased isolatie.

De ervaringen met de best proven techniques voor hergebruik en recycling die HEEEMwonen heeft opgedaan bij de testcases, worden gebruikt bij de nieuwe ontwikkeling van 15 grondgebonden woningen. Direct hergebruik uit de flats wordt gecombineerd met het gebruik van biobased en demontabele materialen, zoals een ClickBrick gevel en een prefab demontabel casco.

Het Expogebouw van project SUPERLOCAL is geheel opgetrokken uit hergebruikte materialen.

Onderzoek naar milieuwinst

En hoeveel milieuwinst leveren die best proven techniques vervolgens op? Hier heeft W/E adviseurs een antwoord op gegeven voor HEEMwonen. W/E heeft het percentage CO₂-besparing van de circulaire grondgebonden woningen ten opzichte van reguliere woningen berekend. Met de huidige plannen is dit een mooie winst van 27 % minder CO₂-uitstoot dan een reguliere woning! Het bewijs dat circulair bouwen onder de streep echt loont voor  CO₂-besparing.

Daarnaast heeft W/E ook antwoord gegeven op de vraag hoe demontabel de woningen zijn (op basis van een recent ontwikkelde circulaire meetmethodiek voor losmaakbaarheid) en het percentage aan hergebruikt, biobased en demontabel materiaal berekend.

Meer informatie