Begeleiding prestatieafspraken energieverbruik Gemeente Breda

In Breda maakten de corporaties WonenBreburg, AlleeWonen, Laurentius, de gemeenschappelijke huurderskoepel en de gemeente prestatieafspraken over te behalen energiebesparing. Uniek is, dat de partijen niet monitoren met behaalde energielabelstappen, maar via werkelijk gemeten energieverbruik met onder andere ‘Energie in beeld’. W/E adviseurs heeft het maken van de prestatieafspraken procesmatig en inhoudelijk begeleid.

Als een gemeente begint met het maken van prestatieafspraken, is het goed om in beeld te brengen wat haalbaar is. Als daaruit blijkt dat bepaalde ambities niet haalbaar lijken, dan kun je kijken wat je nodig hebt om het wel haalbaar te maken. Dat leidt tot een open gesprek. Het begint met inzicht.

Opmaat naar ‘slimme’ bespaaradviezen

De Bredase aanpak vormt een opmaat naar een structurele methode om werkelijke energieverbruiken te gebruiken, voor advisering en monitoring. Voor gebouweigenaren die willen investeren in energiebesparende maatregelen is het nu nog moeilijk om een goed beeld te krijgen van de werkelijk te verwachten besparing in hun specifieke situatie. De meeste besparingsadviezen gaan uit van een genormeerd gebouwgebruik en houden geen rekening met het werkelijke verbruik. Met de komst van de slimme energiemeters komt er een groot reservoir aan werkelijke verbruiksgegevens beschikbaar. In het door W/E gecoördineerde project OPSCHALER, uitgevoerd binnen het TKI-programma (Topconsortia voor Kennis en Innovatie), worden samen met onder meer Enexis en de TU Delft manieren ontwikkeld om (anonieme) data  uit slimme meters te gebruiken om eigenaar-bewoners en huurders op maat te adviseren over (het effect van) mogelijke energiebesparende maatregelen. En hoe deze gegevens door vastgoedeigenaren en gemeenten toegepast kunnen worden om de voortgang van CO2– en energie-afspraken te formuleren en in de gaten te houden.

Interesse? Neem contact op met Esther Roth of Pieter Nuiten.

Leestip: Prestatieafspraken gemeenten, corporaties en huurders

Foto Prestatieafspraken energieverbruik gemeente breda