200.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar bij meer houten woningen

W/E levert onderbouwing voor Nationale Klimaattop

nbvt_logo_vierkantDe Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 heeft als doel het Klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. Eén van de acties is het aanplanten van 100.000 hectare bos. Bomen nemen CO2 op en hout is een belangrijke drager van de overstap naar een circulaire economie.

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie zet in op meer hout in de bouw. Door 10.000 woningen uit te voeren met een constructie van hout, is per jaar een reductie van 106.000 ton CO2-uitstoot mogelijk. Door ook de gevel en het dak in hout uit te voeren loopt dat op tot 200.000 ton CO2-reductie per jaar. W/E zorgde voor de onderbouwing.

Het rapport is openbaar beschikbaar: http://coalitiebosenhout.nl/wp-content/uploads/2018/12/9225-Eindrapport-Onderzoek-Klimaatwinst-door-Bouwen-in-hout-24-10-2016.pdf

Zie ook  https://nbvt.nl/nieuws/minister-president-rutte-tekent-actieplan-bos-en-hout

Wilt u meer weten? Neem contact op met David Anink (030 – 6778777).

CO2-uitstoot omlaag door meer houten huizen