MVO

Wij zetten ons in voor innovatieve, vooruitstrevende en duurzame projecten.

In onze eigen bedrijfsvoering zetten wij deze overtuiging neer door onder andere onze huisvesting, materiaalgebruik en mobiliteitsplan te verduurzamen.

People

  • Hoge mate van medezeggenschap van medewerkers.
  • Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling medewerkers.
  • Stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid door o.a. actieve bijdrage aan goede doelen.

Planet

W/E heeft een mobiliteitplan, waarin is vastgelegd dat medewerkers voor werk met het OV reizen. Met uitzondering wordt gebruik gemaakt van leenauto’s. W/E stimuleert fietsgebruik. In het verlengde hiervan zijn locaties van kantoren nabij treinstations. Daarnaast is W/E bezig met het energieverbruik in de vestigingen te verminderen.

Producten worden duurzaam ingekocht. Voor catering gebruiken we biologische en fairtrade-producten. Natuurlijk gebruiken we FSC papier en middels efficiënt printen besparen we papier.

Profit

W/E draagt bij aan een duurzame samenleving door te investeren in kennis, onderzoek, innovatie en partnerschappen.

W/E adviseurs onderschrijft de volgende uitgangspunten:

  • Bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit
  • Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk
  • Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers
  • Wij letten bij inkopen van producten en diensten sterk op sociale en milieu-aspecten
  • Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.