Hans van der Oost

adviseur

Over Hans

Wat is je specialisme bij W/E?

Ik focus mij voornamelijk op het beoordelen van de mate van duurzaamheid van bestaand vastgoed. Met behulp van GPR Software breng ik duurzaamheidsscores van thema’s als Energie, Circulariteit en Gezondheid in kaart.

Wat is je visie op verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Ik vind het belangrijk te streven naar een evenwicht tussen maatschappelijke wensen en milieubelangen. Door kennis omtrent duurzaam bouwen met de wereld te delen, hoop ik bij te dragen aan een gezonde, veerkrachtige en milieuvriendelijke leefomgeving.

Waarom werk je voor W/E?

Het geeft mij energie deel uit te maken van een gemotiveerd team dat zich stort op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Er is binnen W/E veel ruimte voor ontwikkeling en groei, waardoor ik mijzelf verder kan ontplooien. Zo leer ik elke dag weer wat nieuws!