financiering duurzame woningen

W/E adviseurs steunt initiatief voor financiering duurzame woningen

Nieuwsbericht 16 nov 2021
financiering duurzame woningen

W/E adviseurs heeft zich aangesloten bij de Energy Efficient Morgages NL Hub (EEM NL Hub). Een initiatief van instellingen in de Nederlandse woning en hypotheekmarkt om woningen te verduurzamen door deze opgave te koppelen aan Europese en mondiale regelgeving en zo de financiering te realiseren voor deze opgave.

De doelstelling van de EEM NL Hub is het ontwikkelen en onderhouden van een eenduidige interpretatie voor groene hypotheken in lijn met recente Europese wet- en regelgeving. De ambitie van de EEM NL Hub is om Europese en mondiale regelgeving zoals de EU Taxonomie en de doelstellingen voortvloeiend uit het Parijs akkoord en andere sector initiatieven te interpreteren en toe te passen op de Nederlandse hypotheek- en woningmarkt. Hiermee beogen de aangesloten financiële instellingen een bijdrage te leveren aan de (financiering van de) verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.

Onze senior adviseur Pieter Nuiten vindt het belangrijk om aan te sluiten bij dit initiatief: “We moeten alles doen wat nodig is om de woningen die we hebben in Nederland te verduurzamen. Samenwerken met de financiële sector is daar een belangrijk onderdeel van. Duurzaam bouwen kost nu eenmaal geld.”

Financiering duurzame woningen in Nederland

Het EEMI heeft in meerdere landen een nationale vertegenwoordiging in de vorm van lokale ‘hubs’ en vindt frequent overleg en afstemming plaats tussen deze ‘hubs’. Prioriteit van de EEM NL Hub is de implementatie van de EU Taxonomie
In Nederland is de bebouwde omgeving verantwoordelijk voor 35% van het totale energieverbruik3. Van alle gebouwen in Europa heeft ongeveer 75% de kwalificatie ‘energy inefficiënt’ terwijl naar schatting 85%-95% van de bestaande bebouwing in 2050 nog in gebruik zal zijn4. Momenteel ondergaat ongeveer 1% van de gebouwen jaarlijks een verduurzamingsrenovatie. Het versnellen van de verduurzaming van de bebouwde omgeving is een belangrijke pijler in het realiseren van zowel de Europese als de Nederlandse verduurzamingsdoelstellingen zoals vastgelegd in de klimaatwet. Om ervoor te zorgen dat financiering gericht wordt op duurzame economische activiteiten heeft de Europese Commissie een richtlijn uitgevaardigd (de EU Taxonomie) die bepaalt welke activiteiten als duurzaam kwalificeren.

Ook in Nederland is de financiering van de verduurzaming van de bebouwde omgeving een belangrijk vraagstuk. De hypotheekmarkt speelt dan ook een cruciale rol in de klimaat en energie(transitie) plannen. De EEM NL Hub is voornemens hieraan bij te dragen door een eenduidige interpretatie te ontwikkelen voor groene hypotheken die de EU Taxonomie ‘vertaalt’ naar de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt met als doel transparantie te creëren voor zowel investeerders als consumenten.

Leden van de Energy Efficient Mortgages NL Hub

ABN AMRO, Achmea Bank/Syntrus Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Blauwtrust Groep, Calcasa, CMIS, De Volksbank,
European Datawarehouse, Hypoport, ING, Intertrust Group, Nationale Nederlanden/Woonnu, NIBC, NHG,
NN Investment Partners, Rabobank/Obvion/Vista, Stater, Venn Hypotheken.

Aangesloten partijen van de Energy Efficient Mortgages NL Hub:
AF Advisors, DBRS, Dutch Securitisation Association, Dutch Association of Covered Bond Issuers, ERM, FitchRatings, IG&H, Moody’s Investor Services, NautaDutilh, NVB, S&P, Rutgers&Posch, Trustmoore, Verbond van Verzekeraars, Vistra, W/E adviseurs.

Meer informatie over de EEM NL Hub.