W/E adviseurs start met Basiscursus Duurzaam Bouwen

Nieuwsbericht 16 mei 2023

Stichting W/E adviseurs begint in juni met de nieuwe Basiscursus Duurzaam Bouwen. Tijdens deze cursus leer je in twee dagen over de belangrijkste basisprincipes, instrumenten en wetgeving over duurzaam bouwen. Daarnaast leer je hoe de kennis over duurzaam bouwen kan worden toegepast in je werkzaamheden.

Steeds vaker hebben professionals kennis nodig over duurzaam bouwen. Tijdens deze basiscursus maak je in twee dagen kennis met de belangrijkste ontwikkelingen op gebieds- en gebouwniveau en leer je over de energieneutrale en circulair gebouwde omgeving.

Tweedaags programma

De eerste dag begint met een algemene inleiding in duurzaam bouwen en duurzaamheid. We bespreken voorbeelden op het gebied van duurzaam bouwen en waarom deze voorbeelden op belangrijke thema’s zoals energie en circulariteit toonaangevend zijn. In de middag gaan we in op de wet- en regelgeving in Nederland en Europa. We gaan in op vragen zoals: hoe maak je duurzaamheid bespreekbaar en welke ambities heb je? Wat is jouw rol in het vastgoedproces en hoe draag je bij aan verduurzaming? 

De tweede dag start met een inleiding in duurzame stedenbouw. We gaan in op duurzaamheidsthema’s die spelen op gebiedsniveau, zoals hittestress, wateroverlast en droogte. We bespreken vragen zoals: wat is het beleid en wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor duurzame gebouwen? Tijdens deze cursus komt ook de praktijk van de energie- en warmtetransitie aan bod. De middag staat in het teken van duurzame gebouwen. Met een casus brengen we het geleerde in de praktijk. We bespreken welke dilemma’s je tegenkomt bij het werken aan een duurzamere gebouwde omgeving. Materiaalkeuzes, energiegebruik maar ook gezondheid en flexibiliteit zijn van belang. 

Geïnteresseerd?

Deze cursus is geschikt voor professionals die basiskennis willen opdoen over duurzaam bouwen. Om de cursus te kunnen volgen heb je geen specifieke voorkennis nodig. Daarnaast wordt de cursus ook aangeboden als Incompany Cursus. Wil je meer informatie of je inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar het cursusportal.