W/E adviseurs committeert zich aan Paris Proof Ambitie 2040

Artikel 13 okt 2022

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen heeft het Paris Proof Commitment ondertekend en zich hiermee gecommitteerd de Paris Proof Ambitie voor 2040 te realiseren.

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen heeft het Paris Proof Commitment ondertekend en zich daarmee verbonden aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen.

Het ondertekenen van het Paris Proof Commitment betekent bewustzijn van de urgentie om nu wat te doen tegen verdergaande klimaatverandering. Organisaties die zich verbinden aan het Commitment gaan vanuit hun eigen rol vastgoed versneld verduurzamen door ingrijpend te renoveren, door te meten op werkelijk verbruik en de partijen om zich heen in beweging te krijgen. En dat vragen ze ook aan de overheid: normeer op werkelijk gebruik.

In het Commitment belooft en wenst W/E adviseurs:

1 – Ambitie
Om een voorbeeldrol te vervullen zijn al onze kantoorpanden (gehuurd en in eigendom) Paris Proof in 2030. Vanuit onze rol zorgen wij ervoor dat al onze klanten Paris Proof gebouwen hebben.

2 – Transparant
Eigen kantoren – Wij zijn transparant over het energiegebruik en de materiaalgebonden emissies van onze eigen (kantoor) panden. Deze zijn voor iedereen terug te vinden in verschillende publicaties. Vanuit onze dienstverlening verschaffen wij inzicht voor onze opdrachtgevers en/of klanten in het energiegebruik van hun gebouwen en het (verwachte) energiegebruik van gebouwen waaraan wij werken. Daarnaast verschaffen wij inzicht voor onze opdrachtgevers en/of klanten in materiaalgebonden emissies van gebouwen waaraan wij werken.

3 – Realiseer
Voor onze eigen huisvesting zullen wij op korte termijn verhuizen naar een gebouw welke de transitie richting Paris Proof
heeft ingezet. Bij al onze advies- of ontwerpprojecten inzicht te geven in de materiaalgebonden emissies volgens het Paris Proof materiaalgebonden emissies Rekenprotocol. Daarnaast stimuleren en ondersteunen wij al onze opdrachtgevers in het opstellen van een visie en ambitie op Paris Proof operationele en materiaalgebonden emissies. Vervolgens stimuleren en realiseren wij onze opdrachtgevers ook in het realiseren van Paris Proof gebouwen voor zowel de operationele als materiaalgebonden emissies.

4 – Monitor
We rapporteren jaarlijks over het energiegebruik en behaalde CO2-reductie van onze eigen kantoorpanden. Over de
Paris Proof dienstverlening rapporteren wij jaarlijks het aantal opgestelde Paris Proof adviezen / routekaarten en het aantal gebouwen dat door ons advies / ontwerp naar Paris Proof is gebracht. Daarnaast rapporteren we over de materiaalgebonden CO2 emissies van de nieuwbouw en renovatieprojecten van onze adviezen.

5 – Promoot
Wij tonen leiderschap richting: klanten, vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders, ondernemers en ons eigen personeel.
Dit doen we door: het publiceren van artikelen of rapporten, het geven van evenementen en webinars , het geven van
trainingen, het ontwikkelen van tools en het certificeren van gebouwen.

Lees het Paris Proof Commitment W/E adviseurs.

Dutch Green Building Council heet de ondertekenaars van het Paris Proof Commitment van harte welkom. Dat gebeurde gisterenmiddag tijdens het DGBC-festival in Theater Zuidplein.