Gezonde gebouwen

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed: waar begin ik?

Artikel 27 okt 2021
Gezonde gebouwen

Gemeenten hebben de taak gekregen om een routekaart voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed op te stellen. Reductie van CO₂-emissie door besparing van gebouw gebonden energiegebruik staat in deze aanpakken centraal.

Brink deed recent onderzoek naar hoeveel gemeenten er aan de slag zijn gegaan met het opstellen van de routekaarten. Nog maar 1/3 van alle gemeenten heeft een routekaart opgesteld. En dan gaat het meestal om een analyse van een of meerdere panden, zelden om een integrale analyse van de hele vastgoed portefeuille. Dat laatste is wel nodig om een goed beeld te krijgen van de lange termijn doelen in 2030 en 2050.

Stappenplan verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Een routekaart helpt vastgoedeigenaren bij het maken van afwegingen over een realistisch ambitieniveau en wat de financiële consequenties in termen van kosten en baten zijn. Stichting W/E adviseurs begeleidt diverse grotere en kleine gemeenten bij het opstellen van zo’n routekaart. Met de W/E routekaart maatschappelijk vastgoed reken je de hele vastgoedportefeuille door. Je kunt kiezen voor gebouwgebonden energiegebruik, maar het is ook mogelijk om materiaalstromen (circulariteit) mee te nemen.  Het opstellen van een routekaart vraagt om een stappenplan:

 

De afgelopen jaren heeft W/E adviseurs diverse gemeenten ondersteund met een integrale portefeuillescan. Van daaruit kunnen zij inzoomen op de eerste panden die aangepakt moeten worden en plannen maken voor de verdere toekomst. Benieuwd naar onze routekaart-aanpak voor jouw vastgoed? Neem contact op met onze senior adviseur Geert-Jan van den Brand.