VariantenVergelijker vereenvoudigt keuze voor energetische oplossing

Publicatie 29 sep 2021

Hoe maak ik de beste keuze voor optimale energetische pakketten voor mijn woningvoorraad? W/E adviseurs ontwikkelde met corporaties de VariantenVergelijker, een rekeninstrument waarbij op complexniveau laagdrempelig het effect op CO2-uitstoot, energieverbruik en investeringskosten van maatregelpakketten wordt vergeleken.

We werken hierbij met de eigen beschikbare (SHAERE) gegevens van de corporatie, en baseren ons op landelijk erkende rekenmethodiek (NTA8800). We maken hiermee bovendien inzichtelijk hoe de plannen scoren in relatie tot de isolatiestandaard uit de Standaard- en Streefwaarden, waar vanuit branchevertegenwoordiger AEDES steeds meer belang aan wordt gehecht, bijvoorbeeld bij de vernieuwde duurzaamheidsbenchmark.

Ontstaan vanuit de routekaart

Naar aanleiding van de eerste AEDES Routekaart in 2017, heeft W/E adviseurs met de Alliantie op voorraadniveau een doorrekening van scenario’s gedaan van de route naar CO2-neutraal. In het verlengde hiervan, ontstond de behoefte om de strategische plannen naar het tactische niveau te brengen, van grof naar fijn. De vraag ‘hoe kunnen we toegankelijk samen met onze ketenpartners een inschatting maken welke maatregelen effectief zijn voor specifieke complexen?’ stond hierbij centraal. De VariantenVergelijker is het antwoord op deze vraag. De tool draait inmiddels bij een toenemend aantal partijen.

Ketenpartners nemen initiatief

Steeds vaker zien we dat het initiatief om te werken met de VariantenVergelijker vanuit de ketenpartners komt. Door eerdere ervaring die is opgedaan met deze aanpak voor de Alliantie en binnen het samenwerkingsverband ‘De Vernieuwde Stad’, was het bijvoorbeeld voor Logchies logisch om dit ook met W/E voor en met Stadgenoot in te richten:

Dick Schotvanger – Logchies: “De VariantenVergelijker helpt het programmateam om plannen te concretiseren en gefundeerde keuzes te maken. Op basis van Vabi data krijgen wij binnen één a twee minuten inzichten in welke mate de verbeterstappen impact hebben op CO2-reductie van het bezit van de opdrachtgever.”

Met Wits Noord B.V., onderhoudspartner bij onder andere de corporatie Elkien, is een dergelijke samenwerking ontstaan. Zij ondersteunen de corporaties bij wie ze onderhoud- en uitvoeringspartner zijn proactief op de details van verduurzaming. Ook vanuit dit perspectief is de VariantenVergelijker een geschikt hulpmiddel.

Wil je meer informatie over de VariantenVergelijker? Neem dan contact op met onze adviseur Boudewijn Elsinga.