Update implementatie stelselwijzigingen

Nieuwsbericht 11 apr 2024

In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat we aan de slag gaan met het doorvoeren van de methodische wijzigingen die samenhangen met de Kamerbrief ‘Normering circulair bouwen en Standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw’, zoals de overstap van 11 naar 19 milieu-impactcategorieën in de MPG-berekening.

De streefdatum voor het in werking treden van de wijzigingen was 1 januari 2025. Om ervoor te zorgen dat marktpartijen vanaf 1 juli 2024 kunnen proefdraaien met de hele set van wijzingen willen we de wijzigingen dan verwerkt hebben in GPR Materiaal.
Inmiddels is bekend gemaakt dat de invoering van de wijzigingen niet eerder dan op 1 juli 2025 zal zijn gezien de resultaten van de consultatieronde. De minister vindt het van belang om de lat hoog genoeg te leggen en houdt het voornemen om de milieuprestatie-eis aan te scherpen per 1 juli 2025. Er is nog overleg met partijen uit de bouwsector over de versie van de bepalingsmethode en weegfactoren die hiervoor worden gekozen.
Wij blijven ernaar streven om de beoogde wijzigingen toch zo snel mogelijk in GPR Materiaal voor klanten beschikbaar te stellen. 

Om welke wijzigingen gaat het? We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje: 

De huidige en nieuwe milieuprestatie-eis voor woningen.

Meer milieueffect categorieën leiden tot een hogere totale schaduwprijs.  

Omdat je als gebruiker bij het kennismaken met alle wijzigingen natuurlijk ook wilt kunnen zien wat het effect is van alle wijzigingen, willen we de oude en de nieuwe rekenresultaten naast elkaar beschikbaar stellen. 

Heb je vragen of wil je meer weten over deze wijzigingen? Neem dan contact op met onze GPR servicedesk via 030 677 87 70.