W/E adviseurs

Stichting W/E adviseurs reageert op internetconsultatie aanscherping MPG

Artikel 20 feb 2024
W/E adviseurs

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseerde een internetconsultatie voor het actualiseren van de MPG. Stichting W/E adviseurs reageerde daar op  en ziet de aanscherping en uitbreiding als een essentiële stap richting een duurzame gebouwvoorraad. Deze stap is noodzakelijk voor vermindering van de materiaalgebonden impact en de aanscherping wordt daarom aangemoedigd voor W/E adviseurs. Daarnaast roept W/E op de MPG-aanscherping, en -uitbreiding los te koppelen van de combinatie met overgang van de zogenaamde A1 (met 11 milieueffecten) naar A2-set (met 19 milieueffecten) en een nieuwe weging van de zwaarte van effecten bij het komen tot één score.

De huidige en nieuwe Milieuprestatie-eis voor woningen.

 

Aanscherping en uitbreiding van de MPG is een essentiële stap

Willen we onze klimaatdoelen in 2030 halen, dan is CO2-reductie op de korte termijn essentieel. Daarom adviseerde W/E adviseurs vorig jaar aan het ministerie al om de MPG aan te vullen met met een extra CO2-eis, wat niet over werd genomen door het BZK. W/E adviseurs is daarom van mening dat MPG  aanscherping per 1 januari 2025 moet worden ingevoerd.

Koppel actualisatie los van  A2-set

Aangezien er nog onvoldoende ervaring is met de wijze waarop de A2-set, gecombineerd met de bestaande data en nieuwe weegset doorwerkt op materiaal-, product- en gebouwniveau, is ons nadrukkelijke advies   de MPG-aanscherping los te koppelen van de introductie van nieuwe weegset, A2 genaamd. De MPG-aanscherping en -uitbreiding kan, zoals beoogd, per 1 januari 2025 ingevoerd worden.

Door deze aanscherping los te koppelen van een overgang naar de A2-set en nieuwe weegset ontstaat er ruimte om de doorwerking van en kritiek op die A2-weegset te evalueren. Zo is er in de praktijk ook meer tijd voor ontwikkelende en bouwende organisaties om zich de effecten van de aanscherping van de MPG vanuit het huidige A1 stelsel eigen te maken. Deze extra tijd zorgt er ook voor dat minder bestaande producten in de Nationale Milieu Database (NMD) verdwijnen, omdat ze niet tijdig aangepast zijn aan de nieuwe A2-set.

 

Meer milieueffect categorieën leiden tot een hogere totale schaduwprijs.

Hoe nu verder?

Het ministerie van BZK verwerkt de resultaten van de internetconsultatie. Stichting W/E adviseurs blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal het ministerie blijven voorzien van input en feedback.