Stichting W/E adviseurs ondertekent Het Nieuwe Normaal 1.0

Nieuwsbericht 08 dec 2023

Op 7 december 2023 lanceerde Cirkelstad Het Nieuwe Normaal 1.0: de nieuwe gedragen standaard voor circulair bouwen. Tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen, is de standaard officieel opgeleverd. Stichting W/E adviseurs ondertekende het manifest, samen met partners. Stichting W/E adviseurs is al langere tijd betrokken bij Het Nieuwe Normaal door het afstemmen van indicatoren met GPR Gebouw en het opleidingen van HNN-assessoren.  

Het Nieuwe Normaal, circulaire ambities binnen handbereik’ heeft als doel om samen te werken aan één taal en standaard voor circulair bouwen, met als doel: één set aan meetbare en concrete indicatoren.  

Oproep aan de sector: teken het manifest 

Stichting W/E adviseurs doet de oproep aan al haar partners – en heel Nederland – om het manifest te onderschrijven. Alleen wanneer één taal voor circulair bouwen wordt gebruikt, kan Het Nieuwe Normaal écht het nieuwe normaal worden in de sector. Het manifest van Het Nieuwe Normaal is hier openbaar in te zien en ook voor alle partijen in de bouw voor te tekenen 

Over Het Nieuwe Normaal 1.0: de nieuwe standaard voor circulair bouwen 

Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal is tot stand gekomen op basis van de data van meer dan 500 projecten. Deze projecten zijn geëvalueerd aan de hand van de vaste Het Nieuwe Normaal-evaluatie of komen uit andere databases die eraan verbonden zijn. Met de opgedane kennis en ervaring is een raamwerk ontstaan met indicatoren voor circulair bouwen en een validatiemethode die beschrijft hoe op iedere indicator te scoren. Sinds de start in 2019 is ieder jaar de voortgang openbaargemaakt. De tussentijdse feedback en nieuwe samenwerkingspartners hebben de standaard nog verder verrijkt.  

Officiële Het Nieuwe Normaal-bureaus zijn op moment van publicatie Copper8, Alba concepts, Metabolic, Witteveen+Bos, Buro BOOT, Arcadis, Volantis, Draaijer & Partners, Merosch, Brink, Antea Group, C-creators, RHDHV, Flux Partners, Meijs Ingenieurs en W/E Adviseurs. Je kunt ze altijd om hulp vragen!