W/E adviseurs

Rekenen met A2-data vanaf 1 september 2024

Nieuwsbericht 25 jun 2024
W/E adviseurs

Vanaf 1 juli 2025 geldt -naar verwachting- de MPG-eis niet alleen voor woningen en kantoorgebouwen, maar ook voor andere gebouwen zoals winkels en scholen. Tegelijkertijd wordt de bepalingsmethode aangepast en wordt de MPG gebaseerd op 19 milieueffecten (A2-set). GPR Materiaal maakt het mogelijk om vanaf september 2024 ervaring op te doen met deze nieuwe methode en de ‘A2-set’. Gebruikers van GPR Materiaal kunnen zo voorsorteren op de nieuwe eis bij bijvoorbeeld het optimaliseren van ontwerpen, het voorbereiden van vergunningsaanvragen of uitvragen in tenders.   

Kamerbrief Minister de Jonge

Op 21 juni 2024 heeft Minister de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kamerbrief verstuurd, met daarin een aangepast voorstel voor een nieuwe weegset met 19 milieu-indicatoren waarmee vanaf 1 juli 2025 moet worden gerekend. Deze weegset is een uitvloeisel van de internetconsultatie in het afgelopen voorjaar. Landgebruik wordt nu minder zwaar gewogen, waarmee de berekening beter is toegespitst op duurzaam geteelde biobased producten. 

Streefdatum A2-set GPR Materiaal

Stichting NMD streeft ernaar dat de validatie van de rekeninstrumenten voor 1 september 2024 is afgerond, zodat de markt de mogelijkheid krijgt om in het proces van ontwerpen en vergunningsaanvragen tijdig rekening te kunnen houden met de A2-data en de nieuwe eisen. W/E adviseurs ondersteunt dit streven en bereidt GPR Materiaal op dit moment voor op het validatieproces zodat we vanaf de streefdatum het oefenen met en voorbereiden op de A2-set faciliteren. In die voorbereiding gaan we met enkele partijen proefdraaien om de introductie op 1 september soepel te laten verlopen. 

GPR Materiaal nog steeds gevalideerd door NMD

GPR Materiaal is al sinds 2020 door de Stichting NMD gevalideerde software voor het maken van MPG-berekeningen. Validatie van MPG- en MKI-rekeninstrumenten vinden we van belang, omdat gebruikers er vanuit moeten kunnen gaan dat bij gelijke invoer alle pakketten ook gelijke resultaten geven. Dat is nodig voor een zorgvuldige toetsing van vergunningsaanvragen, voor een gelijk speelveld bij aanbestedingen en voor een eerlijke beoordeling bij subsidieaanvragen. Mede daarom heeft de stichting NMD in de afgelopen maanden een nieuw validatietraject uitgevoerd. 

GPR Materiaal voldoet vanzelfsprekend aan de eisen van de validatie. We zorgen ervoor dat we dat ook doen ná 1 september zodat de markt zich kan gaan voorbereiden op de nieuwe situatie vanaf 1 juli 2025.   

Heb je vragen of wil je meer informatie over de A2-set in GPR Materiaal? Neem dan contact op met onze GPR servicedesk via info@gprsoftware.nl of neem telefonisch contact op via 030-677 87 70.