leidraad resultaatgericht samenwerken

Nieuwe editie Leidraad resultaatgericht samenwerken speelt in op duurzame ontwikkelingen

Nieuwsbericht 15 apr 2021
leidraad resultaatgericht samenwerken

Op 13 april lanceerde de Stichting RGS in samenwerking met OnderhoudNL, Aedes en Bouwend Nederland de nieuwe leidraad resultaatgericht samenwerken. De nieuwe editie speelt in op trends in de huidige bouwwereld, waaronder ook CO2-reductie en circulair renoveren.

Bij resultaatgericht samenwerken is het belangrijk dat er een goede en duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt opgebouwd. Het doel van de leidraad is om voor de komende vijf jaar het fundament te leggen voor deze samenwerkingen.

Resultaatgericht samenwerken speelt belangrijke rol bij duurzaam bouwen en renoveren

Resultaatgericht samenwerken speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het wordt ingezet door corporaties voor de renovatie en het onderhoud van de woningen. Hier liggen belangrijke kansen voor verduurzaming. De bepaling van energetische en milieukwaliteit is een belangrijk onderdeel van de leidraad resultaatgericht samenwerken. Voor het meetbaar maken en het opstellen van scenario’s worden GPR-scores gebruikt. De laatste jaren groeit de aandacht voor de CO2-footprint van gebouwen en circulair bouwen. Binnen een lopend onderzoek van het BTIC (Bouw en Techniek Innovatiecentrum) is daarom door W/E-adviseurs in samenwerking met OnderhoudNL, TNO, TU Delft en Hogeschool Utrecht een set met nieuwe en aanvullende KPI’s voor duurzaam materiaal ontwikkeld. De nieuwe KPI’s maken het mogelijk om bij resultaatgericht samenwerken nog scherper en toekomstgericht te sturen op duurzame kwaliteit van de gebouwvoorraad.

Wil je op de hoogte blijven van het BTIC onderzoek? Neem dan contact op met Geurt Donze (W/E adviseurs) of Edwin Meeuwsen (Onderhoud NL) via e.meeuwsen@Onderhoudnl.nl.

Bekijk de leidraad resultaatgericht samenwerking op de website van stichting RGS.