materialenpaspoort

Materiaalpaspoort draagt bij aan CO2 neutrale woningvoorraad

Artikel 11 jun 2020
materialenpaspoort

Het in kaart brengen van materialen in een materialenpaspoort maakt het mogelijk om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, bouwen, beheren en renoveren van gebouwen. Ook kunnen financiers op basis van het materialenpaspoort de waarde van de materialen opnemen, als ze de totale waarde bepalen van het object. Door materialen te registreren en te documenteren kunnen deze nooit meer in de anonimiteit als afval verdwijnen. Dit maakt hergebruik van materialen eenvoudiger. Zo kan het gebruik van het paspoort helpen bij het CO2 neutraal maken van een woningvoorraad en bijdragen aan een circulaire bouweconomie.

Madaster is een platform dat fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort. Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde.

Hulp nodig?

Stichting W/E adviseurs, de maker van GPR software, is partner van Madaster en biedt als kennis en solution partner gebruikers van Madaster aan berekening van de MilieuPrestatie Gebouwen te laten uitvoeren op basis van de data aanwezig in Madaster. GPR profielen kunnen in Madaster worden ingegeven. De MPG-waarde geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast en is een belangrijke maatstaf voor duurzaamheid. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Stichting W/E adviseurs kan u helpen het materialenpaspoort van Madaster te gebruiken, een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) te berekenen en het er in op te nemen.