Ketenpartners bundelen krachten voor intentieverklaring MPG

Nieuwsbericht 23 apr 2024

Afgelopen week werd een belangrijke intentieverklaring over de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG) overhandigd aan Chris Kuipers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze intentieverklaring markeert de start van een unieke samenwerking tussen Stichting W/E adviseurs en dertien vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector op initiatief van BNA. Dit initiatief komt voort uit de noodzaak om de bouwpraktijk te verduurzamen om zo te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.  

De deelnemende organisaties bundelen hun krachten om praktische kennis uit te wisselen en te onderzoeken hoe de aangescherpte MPG-eisen in 2025 effectief kunnen worden geïmplementeerd. Deze toets wordt begeleid door Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) en TNO. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van knelpunten, kansen en praktische oplossingen die nuttig zijn voor alle ketenpartners en resulteert in praktische ontwerp- en bouwstrategieën voor de verschillende ketenpartners.  

Voorafgaand aan het praktijkonderzoek vindt een literatuurstudie en een data-analyse van bestaande projecten plaats. Dit zorgt voor een grondige voorbereiding en inzicht in eerder ondernomen studies en resultaten. De praktijktoets MPG is een aanvulling op eerdere studies die meer theorie- en beleidsbericht waren. De focus ligt nu op concrete projecten en dagelijkse uitdagingen. De uitkomsten bestaan uit direct toepasbare strategieën en scenario’s voor de implementatie van milieprestatie-eisen in de bouwpraktijk.  

Deelnemende organisaties zijn: TNO, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Neprom, Aedes, Koninklijke NLingenieurs, Cirkelstad, Dutch Green Building Council, Lente Akkoord 2.0, Veras, IMd, Nieman ingenieurs en Stichting W/E adviseurs.   

Heb je vragen over de praktijktoets MPG? Neem dan contact op met Agnes Mewe, senior adviseur bij Stichting W/E adviseurs.