MKI-Onderhoud

Integrale milieu-impact van ingrepen in bestaande bouw bepalen

Nieuwsbericht 08 mrt 2022
MKI-Onderhoud

Voor de verduurzaming van de woningvoorraad beseffen steeds meer woningcorporaties dat in de bestaande bouw veel grotere slagen te maken zijn dan bij nieuwbouw.

Belangrijke stap richting circulair renoveren
Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen binnenkort de integrale milieu-impact van ingrepen in de bestaande bouw bepalen met de Milieu Kosten Indicator (MKI) van OnderhoudNL. Bedrijven in het vastgoedonderhoud en hun opdrachtgevers kunnen nu met de indicator de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar maken en optimaliseren op het gebied van CO2-belasting en circulariteit. MKI-Onderhoud (Milieu Kosten Indicator) is ontwikkeld door W/E Adviseurs in opdracht van ondernemersorganisatie Koninklijke OnderhoudNL en met ondersteuning van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Een belangrijke stap richting het circulair renoveren van een (huur)woning is hiermee ingevuld. Onderhoudsbedrijven kunnen aan de slag met een eerste rekentool die is ontwikkeld voor renovaties van platte daken.

Milieu-impact berekenen
Voor de verduurzaming van de woningvoorraad beseffen steeds meer woningcorporaties dat in de bestaande bouw veel grotere slagen te maken zijn dan bij nieuwbouw. De indicator is gemaakt voor en door onderhoudsbedrijven, corporaties en kennisinstellingen om de integrale milieu-impact van ingrepen in de bestaande bouw te kunnen bepalen. Zo kan je bijvoorbeeld in een vroeg stadium uitrekenen welke impact het opnieuw aanvoeren of ter plekke hergebruiken van materialen heeft. De indicator houdt rekening met materialen, verwerken en bijvoorbeeld transport en wat dit betekent over de levensduur.

MKI Onderhoud sluit aan op de nationale methodiek voor het meten van duurzaamheid (NMD) en maakt onderdeel uit van Kwaliteit in Balans: het afwegingskader voor het ontwikkelen van resultaatgerichte onderhoudsaanpakken (RGS). Ook is het één van de activiteiten die OnderhoudNL in het kader van het programma Klimaat en Energietransitie aan haar leden aanbiedt.

Prototype rekentool
Bij de indicator is een prototype rekentool ontwikkeld om in te zetten bij de optimalisatie van onderhoud aan daken. OnderhoudNL vraagt onderhoudsbedrijven met de tool in de praktijk aan de slag te gaan, ervaringen te delen en deze zo samen door te ontwikkelen. De volgende stap is om de rekentool uit te breiden naar andere bouwdelen zoals gevelelementen en kozijnen.

Meer informatie over MKI-Onderhoud? Klik hier of bel/mail Geurt Donze op donze@w-e.nl of 06 22 39 77 90.

.