cursus duurzaam bouwen

GPR nu ook voor natuurinclusief, klimaatadaptief en circulair bouwen

Nieuwsbericht 25 jan 2022
cursus duurzaam bouwen

W/E adviseurs heeft aanpassingen en verbeteringen in GPR Gebouw 4 doorgevoerd. Hierdoor kunnen gebruikers van GPR Gebouw bij vastgoedbeleggers, gemeenten, corporaties en hun ketenpartners voortaan ook circulariteit, natuurinclusiviteit, en klimaatadaptiviteit betrekken in het maken en volgen van plannen voor verduurzaming van gebouwen en gebieden.

GPR Gebouw biedt een maatlat die voldoet aan de actuele thema’s, wetgeving en richtlijnen zoals NTA8800, de actuele bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen, circulariteit en TOjuli.

GPR Software maakt duurzaamheid van gebouwen en gebieden meetbaar en bespreekbaar. GPR Software wordt erkend door de overheid en Nationale Milieudatabase en is inmiddels de meest gebruikte software voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ontstaan uit een uitgesproken visie op duurzaam bouwen: creëer een zo hoog mogelijke kwaliteit met een zo laag mogelijke milieubelasting. GPR is een door RVO en financiële instellingen erkende duurzame bouw maatlatmethodiek, uitermate geschikt bij natuurinclusief, klimaatadaptief en/of circulair bouwen.