Door circulair renoveren 40% minder CO2-emissie

Artikel 12 mrt 2024

Waar het beleid, de tijd en de aandacht vooral gericht zijn op nieuwbouw is de opgave en de potentiële winst door renovatie onderbelicht én groot. En dan is het ook nog eens zo dat bij renoveren liefst 40% van de materiaalgebonden emissies vermeden kunnen worden door die circulair uit te voeren. Dit en meer blijkt uit het onderzoek Circulaire energierenovaties, dat is uitgevoerd door een breed consortium aan partijen in samenwerking met Topsector Energie en TKI Bouw en Techniek. W/E adviseurs is trots op onze bijdrage aan de resultaten.

GWP van de gebruiksfunctie en het bouwdeel. 

Wist je dat:

De eerste 4 weetjes zijn het resultaat van onderzoek van W/E. W/E stelde een rekenmodel op met de gehele Nederlandse voorraad gebouwen en woningen. In dat scenariomodel zijn 3 niveaus van energierenovaties bepaald en uitgewerkt met maatregelenpakketten en materialisatie (traditioneel en circulair binnen de mogelijkheden van de NMD). Vervolgens zijn met het model doorrekeningen gemaakt met Milieukosten (MKI) en CO2-emissie (GWP) als resultaten (zie figuur).

De rapporten met alle resultaten zijn nu beschikbaar! De bijdrage van W/E is hier te vinden.