circulair inkopen

Circulair inkopen: hoe doet de gemeente Purmerend dat?

Interview 12 mei 2020
circulair inkopen

Circulariteit speelt een belangrijke rol in het inkoopbeleid van gemeenten. Ambities zijn groot, maar waar begin je als je circulair wil inkopen? Strategisch inkoopadviseur en aanspreekpunt voor het ruimtelijk domein van de gemeente Purmerend Jules Boterman neemt ons mee naar zijn gemeente en vertelt over hoe hij zich daar bezig houdt met circulair inkopen.

Circulariteit concreet maken

Voor de gemeente Purmerend vormt circulariteit een belangrijk speerpunt bij inkoop en aanbestedingen. Het college heeft de intentieverklaring circulair inkopen van de MRA getekend. De gemeente werkt dan ook aan het integreren van circulariteit als een vast onderdeel van hun inkoopbeleid. Met de intentieverklaring zeggen de MRA-partners dat ze in 2022 minstens 10% van inkopen met directe invloed (leveringen en werken) circulair inkopen. In 2025 moet dit zijn opgelopen tot 50%. Daarna wordt gekeken hoe de overheden zo snel mogelijk naar 100% circulair inkopen kunnen komen.

“Samen moeten we zorgen dat dit meer handen en voeten krijgt in de organisatie. Dat is nog niet zo makkelijk. Idealiter zouden we een materiedeskundige in huis willen hebben die handvatten aanreikt bij inkooptrajecten waar circulariteit een belangrijk aspect is. Nu pakken we het veelal zelf op en moeten we zelf zorgen dat er aandacht aan het thema wordt besteed door de projectleider.” Boterman ziet wel veel kansen om dit proces te verbeteren. ” Het mooiste zou zijn als circulariteit een standaard onderdeel is van elke inkoopaanvraag. Het is vooral heel belangrijk om het concreet te maken. Een materiedeskundige kan advies op maat geven, want het is wel goed als er een zekere mate van flexibiliteit in blijft.” Het concreet en meetbaar maken van circulariteit in het inkoopvraagstuk hebben ze in de gemeente Purmerend bijvoorbeeld gedaan door gebruik te maken van GPR Gebouw.

Tijdelijke woningen

Dat gebeurde onder andere bij een project waar 200 tijdelijke woningen gebouwd moesten worden in de gemeente. “Er was een maatschappelijke behoefte om huisvesting te creëren voor kwetsbare groepen. Naast uitstraling waren duurzaamheid en circulariteit de belangrijkste onderdelen waarop de inschrijvingen beoordeeld werden. We wilden niet alleen voor mooie ambities gaan, maar het echt meetbaar maken. Toen kwamen we op GPR Gebouw uit. Deze tool maakt het mogelijk prestaties te vragen die meetbaar en verifieerbaar zijn. Circulariteit vormt een belangrijk onderdeel van de berekening en wordt daardoor ook concreet. Wij hebben er wel voor gekozen om de berekeningen van de GPR expert nog extra te laten doorrekenen, zodat we er zeker waren van dat de scores ook waargemaakt konden worden.” Inmiddels is de eerste locatie van de tijdelijke woningen aan de Kanaaldijk opgeleverd, de andere woningen volgen nog.

Circulariteit meetbaar maken

Ook voor de gemeente Purmerend zal in de komende jaren duurzaamheid en circulariteit een steeds belangrijker onderdeel worden van het beoordelingsproces. Nu al is het mogelijk specifieke scores uit een GPR Gebouwberekening over te nemen in een model waarmee de circulariteitsprestatie van een gebouw (CPG) wordt berekend. Deze aanvullende module, die gratis te gebruiken is binnen GPR Gebouw, is ontwikkeld met meerdere experts en is een eerste stap naar het meetbaar maken van circulariteit van gebouwen.

W/E adviseurs werkt samen met veel andere partijen die verenigd zijn in het Platform CB23 aan een gevalideerde meetmethode voor circulair bouwen. Via de website van CB23 kunt u de ontwikkelingen volgen en feedback geven op producten die in ontwikkeling zijn. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie.