Advies over doorontwikkeling MPG-MKI-stelsel

Rapport 16 mei 2022

Om effectief te kunnen sturen op verduurzaming van de bouw is verdere doorontwikkeling van het MPG-MKI-stelsel nodig

Om de grote duurzaamheidsopgave in de gebouwde omgeving te kunnen realiseren, is een eenduidige en effectieve bepaling van en sturing op de milieuprestatie van bouwwerken en -werkzaamheden van groot belang. Met de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) wordt gestuurd op de milieu-impact van gebouwen. Een groeiende groep experts en marktpartijen is echter kritisch op hoe effectief partijen met het huidige milieuprestatiestelsel kunnen sturen op duurzaamheidsprestaties. Vanuit W/E adviseurs hebben we daarom – samen met het NIBE en Copper8 – het initiatief genomen tot een verkenning van de aandachtspunten. Die vormen de basis voor inhoudelijke doorontwikkeling van het milieuprestatiestelsel.

Om effectief te kunnen sturen op verduurzaming van de bouw is verdere doorontwikkeling van het stelsel nodig. Die grijpt in op zowel de nationale Bepalingsmethode, de inrichting van de Nationale Milieudatabase en de toepassing in de praktijk. Het heeft geleid tot twee publicatie:

Deze verkenning is een eigen initiatief van de auteurs, onder de vlag van Gideon – building transition tribe. Binnen de Gideonstribe werken mensen uit de hele bouwsector samen om de sector op positieve wijze te veranderen. Waar het kan werken we samen om veranderingen te initiëren waarmee we de klimaatdoelstellingen wel gaan halen. We doen dit met nieuwe en bestaande ideeën, projecten en samenwerkingen en via verschillende grote thema’s. Die daadwerkelijke verandering gaat niet alleen over praten. We willen lef tonen, impactgedreven, eerlijk en open zijn en samen met anderen laten zien dat het wel anders, beter en duurzaam kan.