Per 10 maart 2020 zijn er nieuwe regels in werking getreden om energie te besparen, het comfort in woningen te verbeteren en de energierekening te verlagen. Deze regels komen voort uit de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moeten gebouwen en (technische) installaties in gebouwen aan nieuwe eisen voldoen. Gemeenten en Omgevingsdiensten kunnen met deze regels te maken krijgen. De installatiesector krijgt er mee te maken.

Voor de energieprestatie-eisen die gelden voor technische bouwsystemen is de digitale tool “Rekentool Energieprestatie Installaties” ontwikkeld. Deze is hier kosteloos te downloaden: Rekentool Energieprestatie Installaties

Voor deze tool is heeft u een activatiesleutel nodig die u per e-mail aan kunt vragen bij RVO. Met het downloaden van de rekentool en opvragen van de sleutel geeft u toestemming aan RVO.nl om uw e-mailadres te gebruiken om informatie te verstrekken over de rekentool (o.a. updates).

De EPBD III schrijft ook voor dat de energieprestatie van technische bouwsystemen wordt gecontroleerd en gedocumenteerd. De installateur moet de documentatie aan de gebouweigenaar afgeven. Deze kan daarvoor gebruik maken van een standaard documentatieformat dat per technisch bouwsysteem is uit te printen vanuit de digitale tool “Rekentool Energieprestatie Installaties”.
Lees meer over de systeemeisen technische bouwsystemen en de documentatie systeemeisen technische bouwsystemen – EPBD III.

Voor vragen verwijzen wij u naar https://www.rvo.nl/over-ons/contact