Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  1. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. W/E adviseurs spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  3. W/E adviseurs verschaft de inhoud van de web site in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  4. W/E adviseurs is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
  5. W/E adviseurs mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. W/E adviseurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.