Cursus GPR Gebouw – gebruiker

Datum 8 september Eindhoven, 20 september Utrecht
Voor wie? Iedereen die de duurzaamheid van een gebouw in kaart wil leren brengen met GPR Gebouw
Kosten 595,- euro exclusief BTW
Contactpersoon
Maertijne Verweij
cursuscoördinator en officemanager

In de Cursus GPR Gebouw Gebruiker maak je op hoofdlijnen kennis met GPR Gebouw door middel van een informatieve presentatie, live demonstratie en het maken van een oefenopgave(s). Aan het einde van de GPR Gebouw Introductiecursus ken je de werkwijze en achterliggende theorieën. Je weet welke gegevens nodig zijn voor het kunnen maken van berekeningen en hoe je deze in het programma invoert en verwerkt.

Deel 1: Achtergrond

In het eerste deel van de cursus komt de achtergrond van de GPR software, de opbouw van de software en wet- en regelgeving aan bod. Ook krijg je inzicht in de Circulariteit Prestatie Gebouwen (CPG) en de Duurzaamheid Prestatie Gebouwen (DPG) en zie je hoe de software werkt.

Deel 2: Praktijkopgave – zelf invoeren en draaien aan de knoppen

Het tweede deel is een praktijkgedeelte waarbij u aan de hand van een opgave aan de slag gaat met de rekensoftware GPR Gebouw. Je krijgt de gelegenheid om de gegevens bij de 5 thema’s van een gebouw in te voeren en (de scores) te beoordelen.

Overige informatie

Cursisten dienen een eigen laptop mee te nemen. Overig cursusmateriaal wordt verstrekt.

Inschrijven

Je kunt je via de website van onze GPR Software inschrijven voor de cursus GPR Gebouw Gebruiker.