Stichting W/E-adviseurs geeft 13 december in opdracht van opleidingsinstituut Berghauser Pont Academy drie workshops MPG/EPC voor gemeenten. Deze zijn bedoeld voor bouwplantoetsers en vergunningverleners. Voor handhavers is er een workshop specifiek over EPC.

Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Bouwers waren volgens het Bouwbesluit 2012 al verplicht een milieuprestatieberekening te maken, maar er gold nog geen grenswaarde. Die is er dus nu wel!

Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen.

Energieprestatie

De EPC-eisen staan al langer in het Bouwbesluit en deze worden ook geregeld aangescherpt, dus ook hier moet u bijblijven. Over enkele jaren wordt de EPC vervangen door BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) aan energiebehoefte, primair energiegebruik en aandeel hernieuwbare energie.

Uitvoering van duurzame regelgeving

Achtergrond van deze regelgeving is de zorg voor grondstoffen, klimaat, emissies én het streven naar de bouw van comfortabele, gezonde woningen met lage energielasten. Toetsing en handhaving vormen een essentieel onderdeel in het bouwproces.

Opzet workshops

Er worden 3 workshops van één dagdeel aangeboden:

  1. MPG — ochtend
  2. EPC voor toetsers — middag
  3. EPC voor handhavers — middag

De workshops worden gegeven door Pieter Nuiten en Ruud van Vliet van stichting W/E adviseurs.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op de website van Berghauser Pont Academy

13 december 2018