W/E medeondertekenaar Grondstoffenakkoord Circulaire Economie

Nederland circulair in 2050 – Grondstoffenakkoord markeert startpunt

Op 14 september is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld ‘Nederland Circulair in 2050’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie – Nederland circulair in 2050 – te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller. In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan. (bron: circulaireeconomienederland.nl)

W/E adviseurs medeondertekenaar

W/E is medeondertekenaar van het Grondstoffenakkoord en toont daarmee haar betrokkenheid bij de transitieagenda Bouw.

ir. John MakJohn Mak, directeur W/E adviseurs zegt hierover: “W/E richt zich de komende periode op het verder concreet meetbaar maken van de circulariteit van gebouwen. Wij zijn er vanuit onze ervaring van overtuigd dat dit een succesfactor is om circulariteit in de praktijk te laten landen. Door circulariteit van gebouwen meetbaar te maken wordt het bespreekbaar en toetsbaar. En dat laatste is een voorwaarde voor het gebruiken van circulariteit als criterium bij (EMVI-)aanbestedingen. Onze ambitie is om moeilijke materie makkelijk te maken. Wij zetten onze kennis en ervaring in om professionals in de bouw- en vastgoedwereld handelingsperspectief te bieden. In het bijzonder om milieubewust om te gaan met grondstoffen en breder, om circulair te bouwen en renoveren.”