W/E adviseurs sluit zich aan als partner bij Platform31

Stichting W/E adviseurs heeft zich aangesloten als partner van Platform31. Een logische stap. Net als Platform31 zet W/E zich al decennia in voor het creëren van een leefomgeving met toekomstwaarde. Gemeenten vervullen daarbij een cruciale rol. Zij stellen beleidskaders op die sturing geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en toetsen de wettelijke eisen voor gebouwen.

Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. Zij verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Via kennisdeling profiteren alle actieve partijen op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkelingen.

Platform31 neemt een onafhankelijke positie in tussen overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Zij brengen partijen bij elkaar, vinden het gemeenschappelijke belang en gaan aan de slag. Platform31 is een van de weinige organisaties in Europa die onderzoek, beleid en praktijk met elkaar verbindt, nationaal én internationaal.

Platform31 heeft ruim 300 partners: ministeries, provincies, steden, corporaties en marktpartijen.

Samen staan we sterker

Net als Platform31 ondersteunt W/E gemeenten bij hun ruimtelijke opgaven. Zij doen dat op een breed palet van thema’s; W/E focust vooral op de thema’s energietransitie, circulariteit en gezondheid. Gezamenlijk werken we de komende jaren aan het bieden van inzicht in effectieve integrale oplossingen die bijdragen aan verduurzaming in de breedste zin. W/E is betrokken bij diverse onderzoeken over circulariteit, ontwikkelt instrumenten waarmee gemeenten inzicht krijgen in effecten van keuzes en verzorgt betrouwbare adviezen. Dat doen we altijd vanuit ons motto “Moeilijke materie makkelijk maken”.

Door samen te werken bieden we meerwaarde voor gemeenten op meerdere fronten. Het biedt kansen voor  betere integratie van de thema’s en we combineren de kennis en kunde van onze organisaties.

De toekomst

De komende periode overleggen we met Platform31 over de verdere invulling van ons partnerschap. Daarbij brengen wij vooral onze expertise op het gebied van circulair bouwen en meetbaar maken van prestaties in. Op die manier zetten we op een aanvullende wijze ons extra in voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Bekijk hier onze partnerpagina van Platform 31.