W/E adviseurs onderzoekt duurzaamheid en circulariteit kantoorgebouwen

Hoewel nieuwbouw van woningen en kantoren per 1 januari moet voldoen aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), gelden er voor bestaande (kantoor)gebouwen op dit moment nog geen specifieke energie- en materiaaleisen. Vooruitstrevende vastgoedeigenaren en huurders willen echter wel inzicht hebben in deze aspecten bij het verduurzamen van hun huisvesting. RVO heeft daarom W/E adviseurs opdracht gegeven de duurzaamheid en circulariteit van kantoorgebouwen te onderzoeken: Wat is het effect van renovatie als je kiest voor veel meer energiebesparende maatregelen? Weegt de energiebesparing dan op tegen de grotere milieubelasting door extra materiaalgebruik? En wat te denken van het alternatief: slopen en nieuwbouw volgens de huidige, scherpe nieuwbouweisen?

Om antwoorden te krijgen op deze en andere vragen, onderzocht stichting W/E adviseurs wat de effecten zijn bij een concreet gerenoveerd kantoorpand: het HNK Utrecht Centraal aan de Arthur van Schendelstraat 650. Hoewel het om een onderzoek gaat van één gangbaar kantoorgebouw, zijn de resultaten van de berekeningen zeer verhelderend in de discussie wat te doen met ogenschijnlijk strijdige eisen wat betreft energie- en materiaalgebruik in de gebouwde omgeving.

Vier scenario’s: resultaten
Voor dit onderzoek is het HKN-gebouw aan de Arthur van Schendelstraat 650 als pilot gebruikt. Voor dit gebouw, met de door NSI uitgevoerde renovatie, zijn berekeningen gemaakt met GPR Gebouw voor het bepalen van de duurzaamheid van het kantoorgebouw over de totale levensduur. In het onderzoek zijn de volgende vier scenario’s opgesteld en uitgewerkt:

 • Scenario 1: consolideren
  Regulier onderhouden zonder te verbeteren op energie- als op materiaalgebruik.
 • Scenario 2: HNK-aanpak
  Het huidige gebouw verregaand verduurzamen over de totale levensloop.
 • Scenario 3: HNK en duurzaam
  De energieprestatie verbeteren tot een energieneutraal gebouw.
 • Scenario 4: Sloop en nieuwbouw
  Slopen en nieuwbouw met energetische kwaliteit conform Bouwbesluit.

Grafiek: DPG-scores Energiegebruik, Materiaalgebruik en totaal voor de 4 ingreepscenario’s. Hoe lager de score, hoe minder de milieubelasting.

 

Tabel: Resultaten CirculariteitsPrestatie Gebouw(CPG)  voor de 4 ingreepscenario’s. Scenario 3 – HNK duurzaam – behaalt de beste CPG-score.

Lees hieronder het eindrapport: ‘Duurzaamheid en Circulariteit van kantoorgebouwen – Van EPG & MPG naar DPG & Circulair’

Eindrapport Duurzaamheidsprestaties Ingreepscenarios's Kantoorgebouwen
Eindrapport Duurzaamheidsprestaties Ingreepscenarios's Kantoorgebouwen
Eindrapport-Duurzaamheidsprestaties-ingreepscenarioss-kantoorgebouwen.pdf
2.3 MiB
1269 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.