renovatiemanifest

W/E adviseurs ondertekent Renovatiemanifest

Nederland staat voor de grote opgave om tot 2050 ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen energieneutraal te maken. Door allerlei factoren komt deze renovatiegolf op dit moment onvoldoende op gang. Het vraagt een extra inzet van alle betrokken partijen en een voortvarende, sturende rol van de Rijksoverheid. Partner van W/E adviseurs, het Nederlands Renovatieplatform (NRP),  is samen met andere partijen uit de branche de Groene Renovatiegolf gestart, een renovatiemanifest ondertekend door een brede coalitie van marktpartijen, belangenbehartigers en NGO’s . W/E adviseurs is één van de ondersteuners van het manifest dat 24 maart is gelanceerd in Nieuwspoort.

Het manifest roept de politiek op om de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving tot topprioriteit te maken van het komende kabinet. Het is een oproep tot een gecoördineerde, integrale aanpak van de gebouwde omgeving. Gefaseerd, wijkgericht, transparant, kostenefficiënt, met de gemeente als aanjager en de Rijksoverheid als systeemmanager.

“Dit manifest laat zien dat duurzaam bouwen en renoveren geen ver-van-je-bed-show meer is, maar praktisch en hanteerbaar. Alleen als we samenwerken met de overheid en alle partijen uit de sector kunnen we deze grote opgave realiseren. Als koploper in het verduurzamen van de gebouwde omgeving werkt stichting W/E adviseurs al meer dan 40 jaar aan deze opgave, en ondersteunen  we het manifest met de extra aandacht voor dit onderwerp van harte. “

Geurt Donze, directeur W/E adviseurs

Het renovatiemanifest bevat een 10-puntenplan met zo concreet mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van een nationaal programma. Bezoek de website van het manifest om het 10-puntenplan te bekijken.