Voorkom vertraging aanvraag omgevingsvergunning door nieuwe milieu-eis in 2018

MPG-berekening

Vanaf 1 januari 2018 moet elke vergunningaanvraag voor nieuwbouw van woningen en kantoren voldoen aan de MPG-grenswaarde (MilieuPrestatie Gebouwen). Wilt u voorkomen dat uw aanvraag vertraging oploopt doordat uw ontwerp de nieuwe MPG-grenswaarde overschrijdt? Of wilt u als gemeente een ingediende MPG-berekening accuraat en efficiënt kunnen toetsen? Met GPR Bouwbesluit berekent u eenvoudig de milieuprestatie van een gebouw. Om u daarbij goed op weg te helpen, biedt W/E de cursus  Berekening MilieuPrestatie Gebouwen.

De MPG-berekening is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om alle nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe minder milieubelastend het materiaalgebruik.

MPG-grenswaarde voor 90% haalbaar

Uit onderzoek, dat W/E heeft verricht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt de MPG-grenswaarde voor 90% van reguliere nieuwbouw goed haalbaar. De MPG wordt, onder meer vanwege aangescherpte energieprestatie-eisen, een steeds belangrijkere factor in de totale milieubelasting van een gebouw. U berekent de MPG met de beproefde software GPR Bouwbesluit. Deze software biedt bovendien de mogelijkheid breder inzicht in duurzaamheid van uw project te krijgen.

De MPG is een sturingsmiddel in het ontwerpproces en kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om een ambitie voor een bouwopgave vast te leggen. Met een goede MPG-berekening wordt duidelijk dat een geoptimaliseerde, dunnere vloerconstructie niet alleen economische, maar ook milieuvoordelen oplevert. Een GPR-expert kan met een toegesneden MPG-berekening laten zien dat het toepassen van lage-temperatuurvloerverwarming, in plaats van radiatoren, voor een gunstiger energieprestatie ook bijdraagt aan een gunstiger MPG. Kennis van MPG en sturingsmogelijkheden helpt uw project naar optimale duurzaamheid.

Milieuprestatieberekening

ing. Mieke Meulendijks

Docent MPG-cursus Mieke Meulendijks: “Kom niet voor verrassingen te staan en volg onze cursus over de MilieuPrestatie Gebouwen.”

W/E adviseurs wil architecten, adviseurs, projectontwikkelaars en ook gemeenten graag ondersteunen bij het maken en toetsen van een milieuprestatieberekening zodat zij goed zijn voorbereid op de nieuwe MPG-grenswaarde per 1 januari 2018. Daartoe biedt W/E adviseurs de cursus Berekening MilieuPrestatie Gebouwen en de software GPR Bouwbesluit.

Omdat 1 januari in zicht komt, heeft W/E adviseurs voor  architecten, adviseurs, projectontwikkelaars en gemeenten een speciaal aanbod. Daarnaast kunnen adviseurs van W/E organisaties van dienst zijn met deskundig advies op maat.

Lees ook