Berichten

Utrechtse corporaties aan de slag met de Renovatieversneller

Vijf Utrechtse corporaties en negen vastgoed onderhoudspartijen zetten recent hun handtekening onder de eerste samenwerkingsovereenkomst van De Renovatieversneller. De co-makingalliantie, waarbij  corporaties uit Regioplatform Woningcorporatie Utrecht (RWU), vastgoedonderhoudsbedrijven, installateurs en de provincie Utrecht zijn aangesloten, kan hiermee als eerste rekenen op gerichte begeleiding vanuit het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller. Dit in het kader van versnelling en opschaling in de sociale woningrenovatie in de provincie.

De RWU-samenwerking is anderhalf jaar geleden gestart. Met Octo ontwikkelden ze een beeldherkenningstool die helpt om efficiënt in kaart te brengen welke woningen uit de voorraad  renovatie nodig hebben. Aan deze tool zijn verschillende beslisbomen gekoppeld die helpen een duurzame keuze te maken bij renovatie ingrepen. W/E adviseurs verzorgt de koppeling van de materiaal gerelateerde CO2-uitstoot van de ingrepen in de beslisbomen, op basis van de integrale milieu-impact (MPG/NMD).  Met deze tools kan er een variantenstudie in één dag geproduceerd worden. Arthur Lippus, is vanuit Kwartiermakers voor de Bouw verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van het project en geeft in onderstaande video een uitgebreide uitleg over de samenwerking en totstandkoming van het project.

Van beeldherkenningstool tot beslisboom 

Hoe werkt zo’n proces van beeldherkenningstool tot beslisbomen? In de afbeelding staan de stappen in het traject weergegeven.

 

Co-makers aan het woord

Rob Withaar, Commercieel directeur Talen Vastgoedonderhoud  is als één van de co-makers nauw betrokken bij het project. Hij vertelt in het onderstaande interview over hoe het project ontstond en hoe het verder liep. Ook geeft W/E adviseur Elianne Paulussen toelichting over hoe de uitwerkingen van de beslisbomen tot stand kwam.

Subsidieregeling Renovatieversneller ondersteunt corporaties bij verduurzaming woningen

Vanaf eind juni is het mogelijk om via het programma de renovatieversneller subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van woningen. De subsidie is gericht op corporaties en marktpartijen en stimuleert de samenwerking tussen deze partijen. “Het is een van de grootste uitdagingen de komende jaren: alle woningen CO2-neutraal krijgen in 2050. Een ding is duidelijk: corporaties kunnen het niet alleen. Optrekken met collega-corporaties en marktpartijen is noodzakelijk”, aldus de organisatie.

De subsidieregeling wordt de komende jaren aangepast op basis van ervaringen. W/E adviseurs heeft voor u de belangrijkste informatie op een rijtje gezet.

Renovatieversneller

Allereerst: wat is de Renovatieversneller eigenlijk? Het is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Aedes, Techniek Nederland en Bouwend Nederland. Het programma is een onderdeel van de Startmotor uit het Klimaatakkoord. Het doel van de Startmotor is om 100.000 woningen tussen 2019 en 2023 aardgasvrij (ready) te maken.

Naast de subsidieregeling biedt de Renovatieversneller ook een ondersteuningsprogramma aan. Ze bieden onder meer hulp bij het opzetten van de samenwerkingen tussen corporaties en marktpartijen.

De subsidie

Als er een netto warmtevraag van 50 tot 70 kWh/m² per jaar wordt gerealiseerd dan is de subsidie €3.000 bij een eengezinswoning en €2000 bij een meergezinswoning. Als er een lagere netto warmtevraag wordt gerealiseerd van minder dan 50 kWh/m² dan is de subsidie €7000 voor een eengezinswoning en €4000 voor een meergezinswoning. Het budget voor de Renovatieversneller is voor 2020 en 2021 €20 miljoen per jaar. In 2022 en 2023 loopt dit op naar €30 miljoen per jaar. De hoogte van de subsidie is maximaal €7,5 miljoen per woningeigenaar, max. €10 miljoen per project. Naast de subsidieregeling van de Renovatieversneller is het ook mogelijk om via de ISDE subsidie aan te vragen.

Voorwaarden

Aan de subsidieregeling zitten een aantal voorwaarden verbonden:

  • De aanvrager is een consortium van vraag en aanbod: woningeigenaren (corporaties/VvEs/commerciële verhuurders: minstens 50 woningen per eigenaar), aanbieders (minstens 1 MKB bedrijf). Het consortium moet uit ten minste 2 woningeigenaren bestaan en de minimale projectgrootte is 150 woningen. Bij meer woningen worden er meer punten toegekend bij de beoordeling.
  • Er dient een verklaring onder de subsidieaanvraag te liggen waarin het consortium verklaart met elkaar in zee te gaan bij toekenning subsidie.
  • Gespikkeld bezit komt in aanmerking.
  • De subsidie is alleen bedoeld voor woningen tot 1995.
  • Renovatie moet uitgevoerd worden met een standaard maatregelenpakket toegepast op alle woningen binnen het project. Standaard maatregelpakketten bestaan uit energiebesparende maatregelen en/of duurzame installaties.
  • De netto warmtevraag van de woningen dient maximaal 70 kWh/m2 per jaar te zijn, een hogere subsidie wordt gegeven voor een warmtevraag beneden 50 kWh/m2.
  • Een project moet binnen 2 jaar na toekenning starten en moet binnen 3 jaar na start gereed zijn.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden beoordeelt op verschillende punten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de omvang van het project (35 punten), het opschalingspotentieel ( 20 punten), de mate van vernieuwing (20 punten) en de verwachtte kostendaling (25 punten). Ook wordt er gekeken naar hoe er met de huurder voor, tijdens en na de renovatie wordt omgegaan.

Ga naar de website van de Renovatieversneller voor meer informatie.