Vastgoedsturing corporaties: Het Energiestuur

Stel, je wil als portefeuillemanager nadrukkelijker gaan sturen op het thema energie, hoe pak je dat dan aan? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft voor dit doel door W/E adviseurs een digitaal hulpmiddel voor corporaties laten ontwikkelen: Het Energiestuur.

Corporaties zijn regisseur

Corporaties, met 2,4 miljoen woningen in beheer, spelen een belangrijke rol in de gewenste verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland. Het energieakkoord, het sectorconvenant en lokale prestatieafspraken geven weliswaar richtinggevende kaders aan, het daadwerkelijk regisseren van de energiebesparing ligt primair bij de corporaties.

Nog steeds geen sinecure

Foto Hulpmiddel vastgoedsturing corporaties: Het Energiestuur

En dat blijkt nog steeds geen sinecure…, hoe komt dat eigenlijk? In het ontwikkelproces van Het Energiestuur is met een klankbordgroep van experts uit de corporatiesector hierop ingezoomd. Als een van de belangrijkste oorzaken wordt het ontbreken van juiste data over het vastgoed aangewezen. Daarnaast is verduurzaming nog té vaak een separate bezigheid van enkelingen in plaats van een integraal onderdeel van de primaire processen.

Energie als integraal onderdeel van portefeuillemanagement

Dat werd dan ook het uitgangspunt van Het Energiestuur: Energie als integraal onderdeel van portefeuillemanagement (oftewel strategisch voorraadbeleid). Het Energiestuur verdeelt het integratieproces in zes overzichtelijke fases: Definieer, Analyseer, Ambieer, Simuleer, Implementeer en Evalueer. Per fase geeft het Energiestuur achtergrondinformatie en concrete aanknopingspunten voor uitvoering in de praktijk. Het hulpmiddel geeft state-of-the-art kennis en verwijzingen naar documenten en voorbeelden, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Nu downloaden

Download nu het Energiestuur, of bekijk het op de website van RVO. Heeft u vragen? Neem direct contact op met Thijs Kurstjens.

Diagram Het Energiestuur - Hulpmiddel voor vastgoedsturing corporaties