Treinstations kleuren groen met Stationscan Duurzaamheid

Thermometer voor duurzaamheid treinstations op initiatief van ProRail en NS

De Stationscan Duurzaamheid geeft inzicht in duurzaamheidsprestaties van treinstations op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het instrument is een initiatief van ProRail en NS. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met W/E adviseurs – bekend als uitgever van prestatiesoftware als GPR Gebouw. ProRail en NS hebben de intentie om de  Stationscan in te zetten bij bestaande en nog te bouwen stations en hebben al bijna 100 stations de maat genomen met het instrument. De software wordt door ProRail en NS gebruikt om samen met andere stakeholders (zoals gemeenten en gebiedsontwikkelaars), ontwerpers en adviseurs een beter station te realiseren.

Mogelijk ook interessant voor andere OV-bedrijven

De software is mogelijk ook interessant voor andere OV-bedrijven die stations beheren in binnen- en buitenland. Ook internationaal trekt de Stationscan Duurzaamheid de aandacht. Met een eervolle vermelding van de International Union of Railways (UIC) en organisaties in diverse Europese landen die bezig zijn met de toepassing ervan.

GPR Gebouw als basis door brede landelijke dekking

ProRail en NS willen maatschappelijk verantwoord en duurzaam opereren. Omdat stations belangrijke eigendommen zijn voor beide bedrijven, streven zowel ProRail als NS ernaar de duurzaamheid van de stations te verbeteren. Om dit inzichtelijk te maken en de communicatie hierover te vereenvoudigen hebben de partijen door W/E adviseurs een meetinstrument laten ontwikkelen: de Stationscan Duurzaamheid, vergelijkbaar met een thermometer, die laat zien hoe duurzaam een station of ontwerp van een station is.

Het door W/E adviseurs ontwikkelde GPR Gebouw is daarbij als uitgangspunt gebruikt omdat dat door de brede landelijke dekking herkenbaar is voor andere partijen, zoals gemeenten en bouwbedrijven. Net als GPR Gebouw is de Stationscan Duurzaamheid een eenvoudig en goed hanteerbaar meetinstrument met een betrouwbare onderbouwing en een hoge communicatiewaarde. Een instrument dat een helder beeld van duurzaamheidsprestaties oplevert. De thematische structuur van GPR Gebouw vormt de basis waarop W/E adviseurs de Stationscan Duurzaamheid uitwerkte. De scan neemt voorpleinen, stationshallen, winkels, transferruimten en perrons in beschouwing op vijf thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

100+ stations de maat genomen

Inmiddels zijn bijna 100 stations de maat genomen, variërend van kleine stations met weinig voorzieningen tot grote en complexe stations. De uitgevoerde scans leveren veel inzicht in keuzemogelijkheden van verduurzaming, in praktische- én in  beleidsmatige zin. De intentie van NS en ProRail is om de Stationscan in te zetten bij bestaande en nog te bouwen stations. Zowel ProRail als NS hebben de ambitie in 2020 circa 30% efficiënter om te gaan met energie dan in 2005. Deze en andere duurzaamheidsambities worden in de vorm van prestatie-eisen opgenomen in het programma van eisen van stationsprojecten. In het ontwerp leidt dit tot concrete oplossingen, zoals energiezuinige verlichting, beter en meer gebruik van daglicht, betere toegankelijkheid van de stations en winkels die met een flexibele indeling veel sneller verbouwd kunnen worden.

Internationale belangstelling in Europees samenwerkingsproject SusStation

Duitsland, Frankrijk en Engeland tonen interesse in de Stationscan Duurzaamheid. Spoorbedrijven uit die landen komen bijeen binnen het Europese samenwerkingsproject SusStation (supporting sustainable stations). Zij werken met de Engelstalige versie aan hun eigen stations, ondersteund door W/E adviseurs. Een Franse en Duitse versie volgen in 2013. Ook vanuit België, Denemarken, Zwitserland, Noorwegen en Canada wordt interesse getoond.

UIC Sustainability Awards 2012: ‘Highly commended certificate’

Het SusStation project heeft recent een eervolle vermelding gekregen van de UIC Sustainability Awards 2012 (International Union of Railways) in de categorie Sustainable Mobility door middel van een ‘highly commended certificate’. De jury verwelkomt het feit dat het meetinstrument Stationscan Duurzaamheid verder kijkt dan alleen milieuaspecten door ook sociale en maatschappelijke thema’s van duurzaamheid aan de orde te stellen.

Link: Stationscan Duurzaamheid

Link: Europees samenwerkingsproject SusStation

Meer weten? Neem contact op met John Mak.

Stationscan duurzaamheid