Scan haalbaarheid MIAVamil voor Zorggebouw Rembrandt met GPR Zorg

W/E onderzocht in opdracht van Subvention en namens HW Wonen of zorggebouw Rembrandt te Oud-Beijerland in aanmerking komt voor MIAVamil. Het kent diverse zorgappartementen en -faciliteiten. De functie zorggebouw voor wonen is echter geen volledig uitontwikkeld onderdeel van GPR Gebouw 4.1. Daarom is op basis van gelijkwaardigheid, met behulp van de in GPR Gebouw beschikbare gebouwfuncties en de in ontwikkeling zijnde module voor zorggebouwen in GPR Gebouw 4.2 onderzocht of het gebouw kan voldoen aan de criteria voor MIAVamil.

Uit de scan blijkt dat het gebouw daar zeker de potentie voor heeft, onder andere vanwege de goede toegankelijkheid en ruimte. Met enkele verbetermaatregelen kan het gebouw duurzamer gemaakt worden en worden de gewenste GPR Gebouw-scores bereikt. Daarbij valt te denken aan gebruikshandleidingen, onderhoudscontracten voor de installaties en materiaalgebruik voor de afwerking.

Meer informatie? Neem contact op met Jappe Goud, 040 – 235 8453

Illustratie MIAVamil Zorggebouw Rembrandt